Påven manar forskare till omfattande bioetiska hänsyn

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har manat forskare inom biovetenskapen att respektera värdet i det mänskliga livet i alla dess faser. Bioetiken måste ta hänsyn till det mänskliga livet från konceptionen till döden i samma utsträckning som de sociala och ekologiska sammanhangen, sade påven till deltagarna i en bioetisk kongress i Vatikanen. Det räcker inte med enbart rättsligt eller tekniskt stöd för att skydda livet även i de svåraste omständigheter, betonade påven Franciskus. Därför erfordras det likaså ”adekvat stöd genom ansvarstagande mänsklig närhet”.

Han önskade sig en ”omvändelse till en allomfattande modern mänsklig ekologi”, som han i sin encyklika Laudato si (Lovad vare du) gett uttryck för. Till detta hör en övertygelse om att allt i världen hör samman med vartannat och att det mänskliga livet har att tacka Gud och i honom har sitt mål.

Franciskus krävde vidare ”en noggrann urskiljning mellan de grundläggande distinktionerna i det mänskliga livet”. Det gäller ”man och kvinna, faderskap och moderskap, barnaskap och syskonskap, liksom den rådande samhälleliga tillhörigheten till olika åldersfaser”. Likaså framhävde han livets helighet för varje liv, det ännu ofödda i samma mån som ”den fattige, som redan är född”.

Tredagarskonferensen i den påvliga akademin om bioetik för livet pågår till onsdag. Mötet mellan de runt 300 experterna i Vatikanen är akademins 24:e plenum och står under temat Equal beginnings. But then? A global responsibility.Därvidlag handlar det om den prenatala hälsan före födelsen och havandeskapet, samhällsekonomisk ojämlikhet vid födelsen, migration och prenatal diagnostik.

Kathpress 2018-06-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har manat forskare inom biovetenskapen att respektera värdet i det mänskliga livet i alla dess faser. Bioetiken måste ta hänsyn till det mänskliga livet från konceptionen till döden i samma utsträckning som de sociala och ekologiska sammanhangen, sade påven till deltagarna i en bioetisk kongress i Vatikanen. Det räcker inte med enbart rättsligt eller tekniskt stöd för att skydda livet även i de svåraste omständigheter, betonade påven Franciskus. Därför erfordras det likaså ”adekvat stöd genom ansvarstagande mänsklig närhet”.

Han önskade sig en ”omvändelse till en allomfattande modern mänsklig ekologi”, som han i sin encyklika Laudato si (Lovad vare du) gett uttryck för. Till detta hör en övertygelse om att allt i världen hör samman med vartannat och att det mänskliga livet har att tacka Gud och i honom har sitt mål.

Franciskus krävde vidare ”en noggrann urskiljning mellan de grundläggande distinktionerna i det mänskliga livet”. Det gäller ”man och kvinna, faderskap och moderskap, barnaskap och syskonskap, liksom den rådande samhälleliga tillhörigheten till olika åldersfaser”. Likaså framhävde han livets helighet för varje liv, det ännu ofödda i samma mån som ”den fattige, som redan är född”.

Tredagarskonferensen i den påvliga akademin om bioetik för livet pågår till onsdag. Mötet mellan de runt 300 experterna i Vatikanen är akademins 24:e plenum och står under temat Equal beginnings. But then? A global responsibility.Därvidlag handlar det om den prenatala hälsan före födelsen och havandeskapet, samhällsekonomisk ojämlikhet vid födelsen, migration och prenatal diagnostik.

Kathpress 2018-06-25