Tagged 'biovetenskap'

Påven manar forskare till omfattande bioetiska hänsyn

Påven Franciskus har manat forskare inom biovetenskapen att respektera värdet i det mänskliga livet i alla dess faser. Bioetiken måste ta hänsyn till det mänskliga livet från konceptionen till döden i samma utsträckning som de sociala och ekologiska sammanhangen, sade…