Dialog nödvändigt för kyrkans uppdrag i Kina

Det kinesiska samhället är starkt präglat av det konfucianska tänkandet, med bland annat en självklar rätt för staten att strikt kontrollera varje form av och uttryck för religion. Därtill har Kina under de senaste seklerna genomgått en rad revolutioner, där religion och kultur har spelat roll, vilket har lett till förvirring och fördomar när det gäller religiös övertygelse. Detta är, oavsett alla ideal och principer, den verklighet i vilken den katolska kyrkan i Kina lever, och behöver förhålla sig till. Så skriver Sergio Centofanti och Bernd Hagenkord för Vatican News.

Alla Kristi lärjungar har uppdraget att vara salt, ljus och bröd för människorna och genom sina goda gärningar leda fler till Herren. Kyrkan har ett ansvar för sina troende, särskilt de som lever under svårare omständigheter. I Kina är kyrkans uppdrag i första hand att synas som en enad, och därmed trovärdig, kyrka. Att synas i det kinesiska livet: i varje situation, miljö och historiskt skeende delar kyrkan ödmjukt människornas öden, men med det kristna hoppet om en bättre värld hela tiden i sikte.

Kina har på sistone gett intryck av att alltmer stänga sig gentemot västvärlden, snarare än att öppna sig och intressera sig. I det läget kan det verka märkligt att Heliga stolen fortsätter sätta sin tillit till dialog och förhandling, snarare än att tydligt markera och kritisera sådana stängande tendenser.

I själva verket går det att se på andra internationella engagemang att Heliga stolen, särskilt i konflikter och krissituationer, vet att dialog är det rimligaste valet när risken för missförstånd är stor. Kyrkan behöver inte begära politiska privilegier i Kina, hon behöver bara vara sig själv, men på ett sätt som inte skadar utan enar.

Kinas makthavare verkar alltmer komma till insikt om att religion inte är ett övernaturligt fenomen som försvinner med ekonomisk framgång och större social rättvisa, utan istället någonting grundläggande i den mänskliga tillvaron. Att främja religiös erfarenhet leder till en mer harmonisk utveckling för varje människa och för samhället som helhet.

Att det kinesiska samhället tar för självklart att staten kan styra över det religiösa livet, behöver tas hänsyn till i dialogen mellan Heliga stolen och den kinesiska staten. Att ta sådan hänsyn handlar inte om undfallenhet eller om att ge upp, utan om att skapa förutsättningar för en god katolsk närvaro i landet.

Kina behöver förstå att irrationella och fundamentalistiska sätt att förhålla sig till världen är främmande för den katolska tron. Heliga stolen söker skapa förutsättningar för den insikten, förklarar Sergio Centofanti och Bernd Hagenkord.

Red. 2018-06-26

Källa: Vatican News, via länken här