Katolsk bildning besjälar världen

”To Educate is to Transform”, att utbilda är att förändra. Det är temat för en pågående konferens arrangerad av stiftelsen Gravissimum Educationis, som är kopplad till Kongregationen för katolsk utbildning i Vatikanen. Påven Franciskus talade den 25 juni till deltagare vid konferensen och uppmuntrade stiftelsens arbete till att bygga kontakter mellan katolska utbildningsinstitutioner. Han gav de tre utmaningar att arbeta efter:

Ökat nätverkande. Katolska utbildningsinstitutioner kan bli mer effektiva genom att kunna använda varandras intellektuella och kulturella styrkor. Genom nätverkandet möts olika studieområden, dialog och samtal främjas, och studenter och lärare kan mötas i gemensamt lärande genom liv och erfarenhet. Påven påminde om att katolsk bildning vet och erkänner att människans moraliska ansvar inte bara är geografiskt utsträckt utan även tidsligt, att det vi gör nu påverkar framtida generationer.

Optimism i mötet med samhällsförändringar. Katolsk bildning har ett uppdrag att ge världen hopp, och måste lära människor att leva i verkligheten omsvepta av det ljus som strålar ur löftet om frälsning. Den katolska bildningen kan ge världen själ, genom att ge en moralisk och intellektuell bildning som rätt kan använda globaliseringens goda frukter, men också känna igen de dåliga.

Fokusera identitet, kvalitet och det gemensamma bästa. Dessa tre är livsviktiga uppgifter för katolska lärare och institutioner. Genom att hålla fokus kan skolor och universitet se kopplingen mellan de egna målen och kyrkans uppdrag, och minnas att mänskligheten är en familj. Institutionens syfte måste vara i linje med den kristna identiteten, se till att det finns förutsättningar att upprätthålla kvalitet, och sträva efter mål som är i linje med det allmänna bästa.

Gravissimum Educationis är namnet på Andra Vatikankonciliets dekret om kristen utbildning. För att säkerställa att katolsk bildning och utbildning kan leva upp till de utmaningar som ställs i dag, grundade påven Franciskus och Kongregationen för katolsk utbildning i oktober 2015 stiftelsen som bär samma namn. Stiftelsen samordnar katolsk utbildning över hela världen, bedriver viss egen forskning och hjälper till med lärarfortbildning, bland annat.

Red 2018-06-25

Källa: Vatican News, via länken här

Mer information om stiftelsen Gravissimum Educationis finns på deras hemsida här (under uppbyggnad).