Klimatforskare: Tvinga den äldre generationen att ta ansvar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Klimatforskaren Hans Joachim Schellnhuber betecknar rörelsen #FridaysForFuture som ett hoppfullt tecken inför framtiden. De skoldemonstrationer, som startats av den svenska klimataktivisten Greta Thunberg och som även förekommit i många österrikiska skolor, kommer på fredag att nå en höjdpunkt med en världsomspännande aktion och Schellnhuber framhåller, att det är en ”positiv överrakning” och ett bevis för den unga generationens mod.

Greta Thunberg.
Foto: Wikimedia Commons.

Denne klimatexpert, som även varit rådgivare åt påven Franciskus vid sammanställningen av dennes encyklika Lovad vare du (Laudato si), blir berörd av några av de demonstrerande elevernas uttalande, som till exempel ”Jag vill inte att man stjäl min framtid.” ”Jag är själv 68 år gammal och kommer inte att drabbas av klimatförändringens effekter. Men vårt nuvarande agerande är ett dödligt hot för kommande generationer.” Schellnhuber uppmanar ungdomarna att fortsätta, att inte resignera och de äldre uppmanar han att ”inte fly från sitt ansvar”, för ”vi äldre måste tvingas till ansvar. Och det gäller lika i alla länder.”

Det håller nu på ”att bli sent men är faktiskt ännu inte för sent” för att kunna bromsa upp klimatförändringen, och därför är ”de kommande 20-30 åren” avgörande för den framtida utvecklingen. Det stabila klimat, i vilket den mänskliga civilisationen uppstod för cirka 11 000 år sedan, är idag hotat. Om havsnivån stiger kan det skapa stora problem för mänskligheten och äventyra världens livsmedelsförsörjning genom torka och översvämningar. Och om vissa tröskelvärden överskrids, kan det utlösa en kedjereaktion så att jorden för lång tid hamnar i ett tillstånd liknande det som rådde för 15 miljoner år sedan, då planeten var 6 grader varmare än idag och havsnivån 60 meter högre.

Makthavarna har emellertid fortsatt på samma sätt som förut – ”eftersom de förmodligen är rädda för populistiska rörelser”, säger Schellnhuber. Omedelbara ambitiösa åtgärder för att skydda klimatet – experten talade om ”enorma kraftansträngningar på kort tid” – är enligt vetenskapen det som krävs för stunden. Världen måste åstadkomma en ”U-sväng, vilket blir lättare ju snarare det sker.”

För att klara klimatkrisen finns det visserligen många tekniska projekt, som kan bidra med förändringar, men hittills saknas ”en sammanställning av möjligheterna och en inspirerande vision av framtiden, ett narrativ.” Och det handlar då inte nödvändigtvis om att avstå utan även om ”det goda livet med en förnuftig insats av resurser”. Detta står i uppenbar motsats till den industriella revolutionens ”aggressiva narrativ”, som vilar på ”hänsynslös plundring av naturen” och som inte kan göra alla människor rika och lyckliga på det sätt det förespeglar. ”Klimatförändringen är det krassa uttrycket för att det projektet misslyckats”, säger Schellnhuber.

Visionerna i påvens encyklika Lovad vare du (Laudato si) framhäver principer såsom ”barmhärtighet, respekt och aktsamhet gentemot alla medmänniskor och skapade varelser” och beskriver ”det man vinner genom att avstå”. Schellnhuber: ”Dessa värden kan visa på en väg, som leder till en fundamental förändring.” För denna väg är helhjärtade insatser av stor betydelse, både från samhället som från enskilda personer: ”Den enskilde kan uträtta mycket som en del i gemenskapen, eftersom även havet består av enskilda droppar. Och någon kommer någon gång att vara havets högsta våg, som övervinner muren.”

Kathpress 2019-03-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Klimatforskaren Hans Joachim Schellnhuber betecknar rörelsen #FridaysForFuture som ett hoppfullt tecken inför framtiden. De skoldemonstrationer, som startats av den svenska klimataktivisten Greta Thunberg och som även förekommit i många österrikiska skolor, kommer på fredag att nå en höjdpunkt med en världsomspännande aktion och Schellnhuber framhåller, att det är en ”positiv överrakning” och ett bevis för den unga generationens mod.

Greta Thunberg.
Foto: Wikimedia Commons.

Denne klimatexpert, som även varit rådgivare åt påven Franciskus vid sammanställningen av dennes encyklika Lovad vare du (Laudato si), blir berörd av några av de demonstrerande elevernas uttalande, som till exempel ”Jag vill inte att man stjäl min framtid.” ”Jag är själv 68 år gammal och kommer inte att drabbas av klimatförändringens effekter. Men vårt nuvarande agerande är ett dödligt hot för kommande generationer.” Schellnhuber uppmanar ungdomarna att fortsätta, att inte resignera och de äldre uppmanar han att ”inte fly från sitt ansvar”, för ”vi äldre måste tvingas till ansvar. Och det gäller lika i alla länder.”

Det håller nu på ”att bli sent men är faktiskt ännu inte för sent” för att kunna bromsa upp klimatförändringen, och därför är ”de kommande 20-30 åren” avgörande för den framtida utvecklingen. Det stabila klimat, i vilket den mänskliga civilisationen uppstod för cirka 11 000 år sedan, är idag hotat. Om havsnivån stiger kan det skapa stora problem för mänskligheten och äventyra världens livsmedelsförsörjning genom torka och översvämningar. Och om vissa tröskelvärden överskrids, kan det utlösa en kedjereaktion så att jorden för lång tid hamnar i ett tillstånd liknande det som rådde för 15 miljoner år sedan, då planeten var 6 grader varmare än idag och havsnivån 60 meter högre.

Makthavarna har emellertid fortsatt på samma sätt som förut – ”eftersom de förmodligen är rädda för populistiska rörelser”, säger Schellnhuber. Omedelbara ambitiösa åtgärder för att skydda klimatet – experten talade om ”enorma kraftansträngningar på kort tid” – är enligt vetenskapen det som krävs för stunden. Världen måste åstadkomma en ”U-sväng, vilket blir lättare ju snarare det sker.”

För att klara klimatkrisen finns det visserligen många tekniska projekt, som kan bidra med förändringar, men hittills saknas ”en sammanställning av möjligheterna och en inspirerande vision av framtiden, ett narrativ.” Och det handlar då inte nödvändigtvis om att avstå utan även om ”det goda livet med en förnuftig insats av resurser”. Detta står i uppenbar motsats till den industriella revolutionens ”aggressiva narrativ”, som vilar på ”hänsynslös plundring av naturen” och som inte kan göra alla människor rika och lyckliga på det sätt det förespeglar. ”Klimatförändringen är det krassa uttrycket för att det projektet misslyckats”, säger Schellnhuber.

Visionerna i påvens encyklika Lovad vare du (Laudato si) framhäver principer såsom ”barmhärtighet, respekt och aktsamhet gentemot alla medmänniskor och skapade varelser” och beskriver ”det man vinner genom att avstå”. Schellnhuber: ”Dessa värden kan visa på en väg, som leder till en fundamental förändring.” För denna väg är helhjärtade insatser av stor betydelse, både från samhället som från enskilda personer: ”Den enskilde kan uträtta mycket som en del i gemenskapen, eftersom även havet består av enskilda droppar. Och någon kommer någon gång att vara havets högsta våg, som övervinner muren.”

Kathpress 2019-03-11