Jesu Hjärtakyrka i Innsbruck övertas av ortodoxa

I samband med en högtidlig gudstjänst på lördagskvällen överlämnades Jesu Hjärtas kyrka i Innsbruck som gåva till den serbisk-ortodoxa kyrkan. Kyrkan, som ligger centralt, var förut klosterkyrka för redemptoristorden, som står i begrepp att lämna Innsbruck. Från katolsk sida deltog vid överlämnandet bland annat Innsbrucks ärkebiskop Hermann Glettler och ärkebiskop emeritus Alois Kothgasser. Ärkeprästen Petar Panic, som tog emot kyrkans nycklar, företrädde den insjuknade ortodoxa biskopen Andrej Cilerdciz, enligt uppgift i TV-kanalen ORF-Tirol.

Herz Jesu Kirche, Innsbruck.
Foto: Wikimedia Commons.

Den serbiske kyrkoherden Aleksandar Stolic sade på lördagen att han var överlycklig och ”vi är mer än tacksamma”. 26 år efter att församlingen bildats 1992 misslyckades sökandet efter en permanent lösning på lokalfrågan, men nu har det lyckats. Man måste dock vänta tills redemptoristerna flyttat ut, varefter man kan uppföra en ikonostas, vilket kan dröja några månader. Den serbiska kyrkan överlämnade som tack ikoner till redemptoristfäderna och alla dem som gjort överlämnandet möjligt.

Biskop Hermann Glettler uttryckte under högtidligheten sin sorg över att redemptoristerna skulle lämna staden, men att han också kände glädje. Den serbisk-ortodoxa församlingen är mycket stor, har 10 000 medlemmar, med verksamheten förlagd till ett kapell i Siebererskolan i stadsdelen Saggen och behövde en kyrka. Jesu Hjärtas kyrka förblir därmed en helgedom.

Redemptoristfäderna har verkat i Innsbruck som själasörjare i nästan 200 år. Deras kyrka på Maximilianstrasse renoverades i slutet av 1800-talet i nyromansk stil och har under senare år använts av den kroatiska församlingen, som nu flyttar sin verksamhet till S:t Paulskyrkan i stadsdelen Reichenau. För sitt kloster och kyrkan söker nu redemptoristerna efter en ersättare. Klostret tillhör till 80 procent benediktinklostret i Admont och till 20 procent redemptoristerna. Liksom tidigare vill man upplåta lokaler åt studenter. Kollegiets värdefulla historiskt och vetenskapligt intressanta böcker kommer att övertas av teologiska fakulteten vid Innsbrucks universitet. Andra inventarier kommer att behållas av orden och arkivet överföras till provinsarkivet i Wien.

Kathpress 2019-03-11