Katolska kyrkan i Tyskland ålägger sig en kvinnokvot

Den katolska kyrkan i Tyskland har ålagt sig en kvinnokvot. Biskoparna vill under de kommande fyra åren öka andelen kvinnor i stiftens ledningsfunktioner till minst en tredjedel. Det tillkännagav ordföranden för den tyska biskopskonferensens kommission för kvinnor, biskop Franz-Josef Bode, under tisdagen i samband med de tyska biskoparnas vårsammankomst i Lingen. Andelen kvinnor på chefsnivå inom de tyska stiftsförvaltningarna har redan under den gånga femårsperioden stigit, vilket framgår av en studie som lades fram i Lingen. Men de är nu liksom tidigare fortfarande underrepresenterade.

Enligt studien har andelen kvinnor på högre ledande befattningsnivå i stiften sedan 2013 stigit från 13 till cirka 19 procent och på mellannivå från 19 till 23 procent. Denna ökning ”är på intet sätt tillfredsställande”, sade Bode. Målet om en tredjedel kommer att kontrolleras 2023, enligt biskopen av Osnabrück.

Enligt Bode pekar undersökningen på faktorer som hindrar kvinnor från att acceptera chefspositioner i stiften. Sålunda verkar de aktuella tjänsterna vara mindre attraktiva för kvinnor. Det saknas ofta förebilder för hur kvinnor kan utföra dessa tjänster. Traditionella kvinno- och familjebilder tvingar ofta kvinnor i försvarsställning och påverkar också urvalet av personer. I de flesta fall krävs det att ledningen utförs på heltid, vilket ställer stora krav på närvaro. Dessutom bidrar också den ”svåra bristen på tillväxt” inom alla kyrkliga kallelser och bristen på kvinnor i ledande ställning på mellannivå till att det nästan inte finns några kvinnliga kandidater till ledande tjänster inom kyrkan.

I Tyskland finns det 27 stift och ärkestift. Enligt studien saknar sex stiftsförvaltningar kvinnor på högre ledningsnivå. Elva stift har endast en kvinna anställd. Fem stift har två, och ytterligare fem stift har tre till fem kvinnor på liknande positioner. Därigenom uppnås sällan den ”kritiska massan” på 30 procent för dessa stift, heter det i studien. Så sent som 2013 fanns det i nio stiftsförvaltningar inte en enda kvinna på högre ledande befattningsnivå.

Enligt vad Bode berättade har de tyska biskoparna understött Hildegardis-föreningens mentorsprogram, för att få fler kvinnor till ledande kyrkliga tjänster. Inom projektet, som påbörjades 2016. följs ledningsintresserade kvinnor av en mentor och får fortbildning genom centrala arrangemang. I slutet av den andra omgången, sommaren 2020, kommer 100 kvinnliga aspiranter från 23 stift och katolska hjälporganisationer att ha deltagit, förklarade föreningens administrativa chef, Birgit Mock, vid presskonferensen. En tredje omgång planeras.

Kathpress 2019-03-12