kvinnans ställning i kyrkan

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MAGDALENA DAHLBORG – Allt fler rapporter om övergrepp av och mot ordenssystrar. ”Aleksandra” arbetade tillsammans med en präst med ett projekt för att hjälpa unga kvinnor att undersöka sin kallelse,...
Den katolska kyrkan i Tyskland har ålagt sig en kvinnokvot. Biskoparna vill under de kommande fyra åren öka andelen kvinnor i stiftens ledningsfunktioner till minst en tredjedel. Det tillkännagav ordföranden...
av KLAUS MISGELD Den 1 november varje år firar den katols­ka kyrkan Alla helgons dag, en lika vacker som för icke-katoliker svårbegriplig fest med gamla traditioner som på våra breddgrader...
Kuriekardinal Walter Kasper förespråkar fler kvinnor på ledande poster inom den romerska kurian. Det är ”absurt” att kvinnor är så underrepresenterade inom kyrkans ledning, säger Kasper i den italienska tidningen...
Kvinnans roll i den katolska kyrkan står i centrum för en kongress som inleddes i Vatikanen under torsdagen. Teologer, filosofer, medicinare och andra specialister från 25 länder dryftar fram till...
Katolska ordenssystrar i USA – av Rom anklagade för ”radikalfeminism” på grund av sitt försvar av social rättvisa på bekostnad av frågor som abort, samkönade äktenskap och dödshjälp – svarade...
En särskild diakonissvigning och mer medbestämmande för kvinnor i kyrkan, det föreslog kuriekardinal Walter Kasper under det förberedande mötet i Trier inför den tyska biskopskonferensens vårmöte. I ett föredrag ställde...