Kongress i Vatikanen om kvinnans roll i kyrkan

Kvinnans roll i den katolska kyrkan står i centrum för en kongress som inleddes i Vatikanen under torsdagen. Teologer, filosofer, medicinare och andra specialister från 25 länder dryftar fram till och med lördag hur den ökade närvaron av kvinnor i samhället skulle kunna beaktas. Arrangör av tredagarskonferensen är Påvliga rådet för lekfolket.

Påven Franciskus har under den senaste tiden återkommande uttalat sig för att kvinnor övertar ett större ledningsansvar i den katolska kyrkan. I sin ”Civiltà”-intervju för en månad sedan varnade han dock för en inriktning mot kvinnor i ledande ställning inom koncerner, där kvinnor ofta föraktar sina specifikt kvinnliga förmågor till förmån för manligt beteende, och han talade uttryckligen om en ”macho i kjol”. I kyrkan är ökat ansvar inte liktydigt med vigningsämbeten, enligt påven. Maria är i kyrkan viktigare än alla påvar, förklarade han.

Anledningen till kongressen i Vatikanen är 25-årsjubileet av offentliggörandet av Johannes Paulus II:s påvliga skrivelse Mulieris dignitatem (kvinnans värdighet) den 15 augusti 1988. Den är det första påvliga dokument som uteslutande ägnar sin uppmärksamhet åt temat kvinnan.

Kathpress 2013-10-10