Tagged 'Mulieris dignitatem'

Reflektion över en kvinnodag

av MAGDALENA DAHLBORG I går uppmärksammades internationella kvinnodagen världen över, med konserter, föreställningar, demonstrationer och panelsamtal. De senaste påvarna har markerat att de anser exkluderingen av kvinnor från högre positioner i kyrkan vara ett problem. Johannes Paulus II apostoliska brev…

Kongress i Vatikanen om kvinnans roll i kyrkan

Kvinnans roll i den katolska kyrkan står i centrum för en kongress som inleddes i Vatikanen under torsdagen. Teologer, filosofer, medicinare och andra specialister från 25 länder dryftar fram till och med lördag hur den ökade närvaron av kvinnor i…