Kardinal Kasper vill se fler kvinnor på ledande positioner inom kurian

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kuriekardinal Walter Kasper förespråkar fler kvinnor på ledande poster inom den romerska kurian. Det är ”absurt” att kvinnor är så underrepresenterade inom kyrkans ledning, säger Kasper i den italienska tidningen Avvenires söndagsnummer. Kvinnor utgör ju ändå hälften av lekfolket, och 80 procent av alla ordenspersoner är kvinnor. Inom såväl de påvliga råden som de över dessa placerade kongregationerna borde kvinnor spela en mycket större roll på beslutsnivå, menar den pensionerade tyske kuriekardinalen.

Enligt honom skulle man exempelvis kunna låta kvinnor få tjänsterna som undersekreterare inom kongregationen för ordensväsen, katolsk utbildning och salig- och helgonförklaringar. Detta strider inte mot kyrkorätten, säger Kasper. Även bland de teologer som arbetar för Troskongregationen har det hittills saknats kvinnor, trots att det finns många kvinnliga teologer som undervisar vid universiteten. Kasper pläderar därför för att de skulle kunna få utökat ansvar inom de påvliga råden för familjen, lekfolket, nyevangelisationen och kulturrådet, liksom även inom kyrkorätten.

Det är enligt Kasper tänkbart med kvinnor på alla positioner som inte kräver vigningsämbetet. Han utesluter ledningen för biskopskongregationen och kleruskongregationen. I övriga fall borde kompetens och beredvillighet att tjäna utgöra kunna utgör kriteriet för anställning. Det bör dock inte finnas någon karriärism bland kvinnor och män inom kurian.

Kasper vänder sig i intervjun mot karriärstänkande bland kurians medarbetare. Det finns inom kyrkoledningen personer, som endast intresserar sig för sin egen karriär, enligt kardinalen.

Han vänder sig särskilt mot biskopsvigningar av män som endast har rent byråkratiska uppgifter inom kurians myndigheter. Vigningssakramentet måste hållas samman med herdeämbetet. ”Här riskerar vi enligt min mening att missbruka sakramentet”, säger den pensionerade tyske kuriekardinalen.

Kasper föreslår att tillsätta i högre utsträckning besätta tjänsterna inom kurian med präster, som endast arbetar i kurian under en begränsad tid, exempelvis fem år, och sedan återvänder till församlingstjänst i sina lokalkyrkor. Där kan de sedan omsätta sin samlade erfarenhet av kyrkans ledning.

Kathpress 2014-03-02

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kuriekardinal Walter Kasper förespråkar fler kvinnor på ledande poster inom den romerska kurian. Det är ”absurt” att kvinnor är så underrepresenterade inom kyrkans ledning, säger Kasper i den italienska tidningen Avvenires söndagsnummer. Kvinnor utgör ju ändå hälften av lekfolket, och 80 procent av alla ordenspersoner är kvinnor. Inom såväl de påvliga råden som de över dessa placerade kongregationerna borde kvinnor spela en mycket större roll på beslutsnivå, menar den pensionerade tyske kuriekardinalen.

Enligt honom skulle man exempelvis kunna låta kvinnor få tjänsterna som undersekreterare inom kongregationen för ordensväsen, katolsk utbildning och salig- och helgonförklaringar. Detta strider inte mot kyrkorätten, säger Kasper. Även bland de teologer som arbetar för Troskongregationen har det hittills saknats kvinnor, trots att det finns många kvinnliga teologer som undervisar vid universiteten. Kasper pläderar därför för att de skulle kunna få utökat ansvar inom de påvliga råden för familjen, lekfolket, nyevangelisationen och kulturrådet, liksom även inom kyrkorätten.

Det är enligt Kasper tänkbart med kvinnor på alla positioner som inte kräver vigningsämbetet. Han utesluter ledningen för biskopskongregationen och kleruskongregationen. I övriga fall borde kompetens och beredvillighet att tjäna utgöra kunna utgör kriteriet för anställning. Det bör dock inte finnas någon karriärism bland kvinnor och män inom kurian.

Kasper vänder sig i intervjun mot karriärstänkande bland kurians medarbetare. Det finns inom kyrkoledningen personer, som endast intresserar sig för sin egen karriär, enligt kardinalen.

Han vänder sig särskilt mot biskopsvigningar av män som endast har rent byråkratiska uppgifter inom kurians myndigheter. Vigningssakramentet måste hållas samman med herdeämbetet. ”Här riskerar vi enligt min mening att missbruka sakramentet”, säger den pensionerade tyske kuriekardinalen.

Kasper föreslår att tillsätta i högre utsträckning besätta tjänsterna inom kurian med präster, som endast arbetar i kurian under en begränsad tid, exempelvis fem år, och sedan återvänder till församlingstjänst i sina lokalkyrkor. Där kan de sedan omsätta sin samlade erfarenhet av kyrkans ledning.

Kathpress 2014-03-02