Ekumenisk ekologideklaration i Kanada

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter 40 år av dialog släpper den officiella samtalsdelegationen mellan Kanadas romersk-katolska gemenskap och United Church of Canada dokumentet The Hope Within Us (”Vårt inre hopp”). Dokumentet innehåller uttalandet att klimatförändringar och ekologiskt förfall är viktiga angelägenheter för kristna.

I det 22-sidiga dokumentet hämtar delegationen sin inspiration i hög grad från encyklikan Laudato si’, och från lärodokumentet Song of Faith som United Church släppte 2006, men även från ökenfäderna, medeltida mystiker och Bibeln.

”Den tidiga kyrkans teologer såg den inre relationen i Treenigheten genom skapelsens och livets lins”, skriver de 21 deltagarna, varav två är katolska biskopar. Med hänvisning till helige Bonaventuras treenighetsteologi skriver man att ”den inre strukturen hos varje varelse och hela skapelsen kan sägas reflektera ett trinitariskt avtryck”.

Dominikanen pater Prakash Lohale, ansvarig för ekumeniska relationer i ärkestiftet Toronto, pekar på de möjligheter som finns i begreppet ”social synd”, ett begrepp som finns både i katolsk sociallära och i den samhällsinriktade läsning av evangelierna som United Church använder. Ett erkännande av Skapelsen som helig tillsammans med erkännandet av sociala synder kan ge en medvetenhet om vars och ens ansvar. I den ekumeniska dialogen får kristna en plattform för att diskutera samtida frågor, påpekar pater Lohale. ”Vi har en lång tradition av schismer och skillnader. Men som påven Franciskus sade när han besökte Kyrkornas Världsråd i Genève: ’Låt inte våra skillnader hindra oss!’”

Gail Allen, anställd av United Church för att arbeta med dialogen, menar att uttalandet och dokumentet kan hjälpa kristna av alla samfundstillhörigheter att reflektera över ekologi och klimat utifrån sin tro.

Bland Kanadas kristna finns det olika syn på och åsikter om arbete med ekologisk omställning, bland annat då många arbetar i miljöstörande verksamhet. Gail Allen påpekar därför särskilt att en omställning även måste omfatta ett gemensamt arbete för att den vars arbete försvinner inte ska ställas på bar backe.

Red 2018-08-06

Källa: National Catholic Reporter

Dokumentet i pdf-format: klicka här!

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter 40 år av dialog släpper den officiella samtalsdelegationen mellan Kanadas romersk-katolska gemenskap och United Church of Canada dokumentet The Hope Within Us (”Vårt inre hopp”). Dokumentet innehåller uttalandet att klimatförändringar och ekologiskt förfall är viktiga angelägenheter för kristna.

I det 22-sidiga dokumentet hämtar delegationen sin inspiration i hög grad från encyklikan Laudato si’, och från lärodokumentet Song of Faith som United Church släppte 2006, men även från ökenfäderna, medeltida mystiker och Bibeln.

”Den tidiga kyrkans teologer såg den inre relationen i Treenigheten genom skapelsens och livets lins”, skriver de 21 deltagarna, varav två är katolska biskopar. Med hänvisning till helige Bonaventuras treenighetsteologi skriver man att ”den inre strukturen hos varje varelse och hela skapelsen kan sägas reflektera ett trinitariskt avtryck”.

Dominikanen pater Prakash Lohale, ansvarig för ekumeniska relationer i ärkestiftet Toronto, pekar på de möjligheter som finns i begreppet ”social synd”, ett begrepp som finns både i katolsk sociallära och i den samhällsinriktade läsning av evangelierna som United Church använder. Ett erkännande av Skapelsen som helig tillsammans med erkännandet av sociala synder kan ge en medvetenhet om vars och ens ansvar. I den ekumeniska dialogen får kristna en plattform för att diskutera samtida frågor, påpekar pater Lohale. ”Vi har en lång tradition av schismer och skillnader. Men som påven Franciskus sade när han besökte Kyrkornas Världsråd i Genève: ’Låt inte våra skillnader hindra oss!’”

Gail Allen, anställd av United Church för att arbeta med dialogen, menar att uttalandet och dokumentet kan hjälpa kristna av alla samfundstillhörigheter att reflektera över ekologi och klimat utifrån sin tro.

Bland Kanadas kristna finns det olika syn på och åsikter om arbete med ekologisk omställning, bland annat då många arbetar i miljöstörande verksamhet. Gail Allen påpekar därför särskilt att en omställning även måste omfatta ett gemensamt arbete för att den vars arbete försvinner inte ska ställas på bar backe.

Red 2018-08-06

Källa: National Catholic Reporter

Dokumentet i pdf-format: klicka här!