Inga sociala medier längre för koptiska munkar och nunnor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Koptiska munkar och nunnor måste inom en månad stänga sina bloggar liksom sina twitter- och Facebookkonton.

Dessa direktiv är del av ett reformprogram, som den koptisk-ortodoxe patriarken Tawadros II beslutat, sedan han rådgjort med sin kyrkas kommission för monastiskt liv. Samtidigt blir det förbjudet för klosterfolket att ta emot personliga gåvor, göra egna finansiella transaktioner samt fara på icke sanktionerade resor.

Avsikten med avstängningen från sociala medier är bland annat att förhindra utbredningen av förvirrade idéer och gagnlösa debatter. Man skall åter leva avskilt från det hektiska, världsliga livet och låta sig präglas av klosterlivet i bön, arbete och tystnad.

Kopplad till denna reform finns även ett direktiv att under ett år stoppa upptagning av nya kandidater samt ställa in alla prästvigningar under de kommande tre åren. Dessutom måste varje kloster besluta om ett övre tak för antalet munkar och nunnor, så att man kan garantera ett ordnat liv tillsammans.

Den maronitiska kyrkan i Libanon sände redan i februari ut en vägledande skrift med avsikt att begränsa de ibland mycket personligt hållna, inomkyrkliga motsättningarna på internet.

Den katolska kyrkan har en övervägande positiv inställning till internet som ett forum för utbyte i trosfrågor. Den förre påven Benedictus XVI gav som motto åt den katolska media-söndagen 2013: ”Sociala nätverk: Sanningens och trons portal.” Påven Franciskus varnade emellertid i april i en vägledande skrift de kristna för att internet kunde bli en plats för verbalt våld, förtal eller ”avstjälpningsplatsen för hämndlystnad”.

Kathpress 2018-08-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Koptiska munkar och nunnor måste inom en månad stänga sina bloggar liksom sina twitter- och Facebookkonton.

Dessa direktiv är del av ett reformprogram, som den koptisk-ortodoxe patriarken Tawadros II beslutat, sedan han rådgjort med sin kyrkas kommission för monastiskt liv. Samtidigt blir det förbjudet för klosterfolket att ta emot personliga gåvor, göra egna finansiella transaktioner samt fara på icke sanktionerade resor.

Avsikten med avstängningen från sociala medier är bland annat att förhindra utbredningen av förvirrade idéer och gagnlösa debatter. Man skall åter leva avskilt från det hektiska, världsliga livet och låta sig präglas av klosterlivet i bön, arbete och tystnad.

Kopplad till denna reform finns även ett direktiv att under ett år stoppa upptagning av nya kandidater samt ställa in alla prästvigningar under de kommande tre åren. Dessutom måste varje kloster besluta om ett övre tak för antalet munkar och nunnor, så att man kan garantera ett ordnat liv tillsammans.

Den maronitiska kyrkan i Libanon sände redan i februari ut en vägledande skrift med avsikt att begränsa de ibland mycket personligt hållna, inomkyrkliga motsättningarna på internet.

Den katolska kyrkan har en övervägande positiv inställning till internet som ett forum för utbyte i trosfrågor. Den förre påven Benedictus XVI gav som motto åt den katolska media-söndagen 2013: ”Sociala nätverk: Sanningens och trons portal.” Påven Franciskus varnade emellertid i april i en vägledande skrift de kristna för att internet kunde bli en plats för verbalt våld, förtal eller ”avstjälpningsplatsen för hämndlystnad”.

Kathpress 2018-08-04