Påven: var och en av oss kan spela en viktig roll

Inom ramen för kortföreläsningsplattformen TED:s (Technology, Entertainment, Design) klimatsatsning Countdown höll påven Franciskus sitt andra ”TED-talk”. Liksom det föregående, publicerat 2017, fokuserade påven sambandet mellan god vård av skapelsen och mänsklig utveckling.

Tillsammans med en rad andra mer eller mindre kända personer, som prins William, António Guterres och Johan Rockström, var påven en del av lanseringen av Countdown, som under 2021 och framåt kommer att genomföras som lokala och digitala evenemang med föreläsningar och artiklar på TED:s plattform.

Påven talade om vägen framåt som en gemensam resa, en inre och yttre förändring, under det närmaste decenniet. Siktet är inställt på en värld där samtida generationers behov kan mötas utan att framtida generationers möjligheter att leva förstörs. Han lade fram tre förslag:

  • Utbildning, på alla nivåer, om kopplingen mellan mänsklig utveckling och vård av vårt gemensamma hem, Jorden. Utbildningen måste omfatta både vetenskapliga fakta och etiska resonemang.
  • Ett fokus på rättvis tillgång till mat och vatten. Rätten till näring och vatten är universell och livsavgörande – utan vatten och föda kan människan inte agera.
  • Att snabbt ställa om till förnyelsebar energi, med medvetenhet om hur lokala gemenskaper påverkas liksom förutsättningarna för anställda inom energisektorn.

Påven uppmanade till att genom konsument- och investeringsmakt påverka företag till större miljömedvetenhet och miljöhänsyn, men påpekade också att vårt nuvarande ekonomiska system är ohållbart. Vi behöver tänka om och tänka nytt från produktion till konsumtion till hantering av det överblivna. Välstånd och rikedomar behöver inriktas på en mer holistisk förståelse av mänskligt välbefinnande, och på att vårda skapelsen snarare än att förstöra den.

Påven avslutade: ”Var och en av oss kan spela en viktig roll, om vi påbörjar resan idag. Inte i morgon, i dag. För framtiden byggs idag, och den byggs inte isolerat utan i gemenskap och harmoni.”

Talet finns på TED.com och har undertexter på nio språk, däribland engelska, ryska, kinesiska, hindi och italienska. Själva talet hölls på italienska. Mer om projektet finns på Countdown.ted.com.

Magdalena Dahlborg 2020-10-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inom ramen för kortföreläsningsplattformen TED:s (Technology, Entertainment, Design) klimatsatsning Countdown höll påven Franciskus sitt andra ”TED-talk”. Liksom det föregående, publicerat 2017, fokuserade påven sambandet mellan god vård av skapelsen och mänsklig utveckling.

Tillsammans med en rad andra mer eller mindre kända personer, som prins William, António Guterres och Johan Rockström, var påven en del av lanseringen av Countdown, som under 2021 och framåt kommer att genomföras som lokala och digitala evenemang med föreläsningar och artiklar på TED:s plattform.

Påven talade om vägen framåt som en gemensam resa, en inre och yttre förändring, under det närmaste decenniet. Siktet är inställt på en värld där samtida generationers behov kan mötas utan att framtida generationers möjligheter att leva förstörs. Han lade fram tre förslag:

  • Utbildning, på alla nivåer, om kopplingen mellan mänsklig utveckling och vård av vårt gemensamma hem, Jorden. Utbildningen måste omfatta både vetenskapliga fakta och etiska resonemang.
  • Ett fokus på rättvis tillgång till mat och vatten. Rätten till näring och vatten är universell och livsavgörande – utan vatten och föda kan människan inte agera.
  • Att snabbt ställa om till förnyelsebar energi, med medvetenhet om hur lokala gemenskaper påverkas liksom förutsättningarna för anställda inom energisektorn.

Påven uppmanade till att genom konsument- och investeringsmakt påverka företag till större miljömedvetenhet och miljöhänsyn, men påpekade också att vårt nuvarande ekonomiska system är ohållbart. Vi behöver tänka om och tänka nytt från produktion till konsumtion till hantering av det överblivna. Välstånd och rikedomar behöver inriktas på en mer holistisk förståelse av mänskligt välbefinnande, och på att vårda skapelsen snarare än att förstöra den.

Påven avslutade: ”Var och en av oss kan spela en viktig roll, om vi påbörjar resan idag. Inte i morgon, i dag. För framtiden byggs idag, och den byggs inte isolerat utan i gemenskap och harmoni.”

Talet finns på TED.com och har undertexter på nio språk, däribland engelska, ryska, kinesiska, hindi och italienska. Själva talet hölls på italienska. Mer om projektet finns på Countdown.ted.com.

Magdalena Dahlborg 2020-10-12