Fratelli tutti

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av OLLE BRANDT – Ny encyklika av Franciskus. Den 3 oktober, dagen före den helige Franciskus dag, begav sig påven Franciskus till helgonets grav i Assisi för att underteckna sin nya...
Den italienska kvinnliga orden Suore serve della Divina Provvidenza [Den gudomliga försynens tjänande systrar] ställer sin fastighet i Rom gratis tillförfogande för migranter. Vatikanen meddelar att ordensgemenskapen, som ursprungligen kommer...
Inom ramen för kortföreläsningsplattformen TED:s (Technology, Entertainment, Design) klimatsatsning Countdown höll påven Franciskus sitt andra ”TED-talk”. Liksom det föregående, publicerat 2017, fokuserade påven sambandet mellan god vård av skapelsen och...