Vatikanen höll dialogmöte mellan kristna och taoister

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Företrädare för de stora kristna kyrkorna och för taoismen har träffats för ett dialogmöte i Singapore. I centrum för mötet stod etiska frågor, meddelade Vatikanen vid det tre dagar långa mötets avslutning. I mötet deltog kristna och taoistiska lärda och dialogengagerade huvudsakligen från Singapore, men också från Kina, Frankrike, Sydkorea, Malaysia, Schweiz och Taiwan. I en förklaring ställde man sig bakom religionernas gemensamma samhällsansvar och uttalade sig för ett utvidgat samarbete.

Förutom ledningen för Påvliga rådet för interreligiös dialog och för det katolska ärkestiftet Singapore deltog även företrädare för Singapores taoistiska federation, de asiatiska biskopskonferensernas federation och Kyrkornas världsråd i Genève. Utöver det innehållsliga utbytet besökte deltagarna även religiösa platser för de olika trosinriktningarna. Mötet var det andra i sitt slag.

Taoismen räknas tillsammans med konfucianismen och buddhismen till de tre religiös-etiska läror som till största delen uppstod i Kina.

Kathpress 2018-11-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Företrädare för de stora kristna kyrkorna och för taoismen har träffats för ett dialogmöte i Singapore. I centrum för mötet stod etiska frågor, meddelade Vatikanen vid det tre dagar långa mötets avslutning. I mötet deltog kristna och taoistiska lärda och dialogengagerade huvudsakligen från Singapore, men också från Kina, Frankrike, Sydkorea, Malaysia, Schweiz och Taiwan. I en förklaring ställde man sig bakom religionernas gemensamma samhällsansvar och uttalade sig för ett utvidgat samarbete.

Förutom ledningen för Påvliga rådet för interreligiös dialog och för det katolska ärkestiftet Singapore deltog även företrädare för Singapores taoistiska federation, de asiatiska biskopskonferensernas federation och Kyrkornas världsråd i Genève. Utöver det innehållsliga utbytet besökte deltagarna även religiösa platser för de olika trosinriktningarna. Mötet var det andra i sitt slag.

Taoismen räknas tillsammans med konfucianismen och buddhismen till de tre religiös-etiska läror som till största delen uppstod i Kina.

Kathpress 2018-11-07