Påven vädjar till COP26 och till katolikerna i Skottland

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med tanke på att FN:s pågående klimatmöte COP26 i Glasgow närmar sitt slut har påven enträget uppmanat de skotska katolikerna till en gemensam insats för att skydda klimatet. ”Tiden rinner ut. Vi får inte underlåta att ta vara på denna möjlighet, annars tvingas vi ställas inför Guds dom, eftersom vi har försummat att vara trogna förvaltare av den jord som han har anförtrott oss”, heter det i ett brev till katolikerna i Skottland, som offentliggjordes under onsdagen.

Klimatmötet började den 31 oktober och slutar under fredagen den 12 november. Heliga stolen har skickat en delegation till Glasgow under ledning av kardinalstatssekreterare Pietro Parolin. Under tiden har det också spekulerats om huruvida påven skulle resa till Glasgow. Han hade hoppats att själv kunna komma till Skottland, skriver Franciskus vidare i sitt brev. ”Jag beklagar att det inte var möjligt för mig.” Men han ber för alla troende i Skottland och hoppas att alla i dessa ”utmanande tider” förnyar sin förpliktelse att vara trovärdiga vittnen om det glada budskapet.

Redan i början av klimatmötet vände sig påven vid flera tillfällen till deltagarna och de troende i Storbritannien och hela världen. Sålunda sände BBC ett tal i vilket Franciskus varnade för en ”obeboelig värld”. Utöver detta krävde han vid en av de söndagliga angelus-bönerna i Vatikanen i slutet av oktober ”konkreta resultat” av överläggningarna i Glasgow. ”Ropet från jorden och de fattiga måste äntligen höras”, menade Franciskus.

I början av oktober överlämnade påven i Vatikanen en gemensam klimatappell från alla världens religioner till ordföranden för FN:s klimatkonferens COP26, Alok Sharma. I denna kräver omkring 40 religiösa ledare och naturvetenskapliga forskare att den redan överenskomna begränsningen av temperaturökning till 1,5 grader Celsius måste förverkligas så snart som möjligt.

Kathpress 2021-11-11

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med tanke på att FN:s pågående klimatmöte COP26 i Glasgow närmar sitt slut har påven enträget uppmanat de skotska katolikerna till en gemensam insats för att skydda klimatet. ”Tiden rinner ut. Vi får inte underlåta att ta vara på denna möjlighet, annars tvingas vi ställas inför Guds dom, eftersom vi har försummat att vara trogna förvaltare av den jord som han har anförtrott oss”, heter det i ett brev till katolikerna i Skottland, som offentliggjordes under onsdagen.

Klimatmötet började den 31 oktober och slutar under fredagen den 12 november. Heliga stolen har skickat en delegation till Glasgow under ledning av kardinalstatssekreterare Pietro Parolin. Under tiden har det också spekulerats om huruvida påven skulle resa till Glasgow. Han hade hoppats att själv kunna komma till Skottland, skriver Franciskus vidare i sitt brev. ”Jag beklagar att det inte var möjligt för mig.” Men han ber för alla troende i Skottland och hoppas att alla i dessa ”utmanande tider” förnyar sin förpliktelse att vara trovärdiga vittnen om det glada budskapet.

Redan i början av klimatmötet vände sig påven vid flera tillfällen till deltagarna och de troende i Storbritannien och hela världen. Sålunda sände BBC ett tal i vilket Franciskus varnade för en ”obeboelig värld”. Utöver detta krävde han vid en av de söndagliga angelus-bönerna i Vatikanen i slutet av oktober ”konkreta resultat” av överläggningarna i Glasgow. ”Ropet från jorden och de fattiga måste äntligen höras”, menade Franciskus.

I början av oktober överlämnade påven i Vatikanen en gemensam klimatappell från alla världens religioner till ordföranden för FN:s klimatkonferens COP26, Alok Sharma. I denna kräver omkring 40 religiösa ledare och naturvetenskapliga forskare att den redan överenskomna begränsningen av temperaturökning till 1,5 grader Celsius måste förverkligas så snart som möjligt.

Kathpress 2021-11-11

Detta är en nyhetstext.