Urfolksrepresentanter talar med påven i december

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven kommer i december att ta emot företrädare för Kanadas urfolk för personliga samtal i Vatikanen. I delegationen på mellan 25 och 30 personer kommer det att finnas äldste från First Nations, métiser och inuiter liksom även personer som blivit utsatta för övergrepp i de kanadensiska internatskolorna, meddelar den kanadensiska biskopskonferensen. Även en mindre grupp av kanadensiska biskopar kommer att delta i mötena i Vatikanen den 17–20 december.

”Vägen till helande och försoning är lång, men vi tror att detta kommer att bli en milstolpe i den katolska kyrkans ansträngningar för förnyelse, förbättring och försoning i relationerna till urfolken i hela landet”, sade biskopskonferensens ordförförande, Raymond Poisson, i ett pressmeddelande den 10 november.

De kanadensiska biskoparna står enligt pressmeddelandet för urfolkens resekostnader och ställer även psykosocial vårdpersonal till förfogande. ”Vi hoppas att med denna delegation slå in på ny väg, och i ödmjukhet lyssna och urskilja nästa steg, som kyrkan kan ta för att stödja de överlevande från internatskolorna, deras familjer och deras lokalsamhällen”, sade Poisson.

Urfolkens delegater kommer eventuellt också att få möjlighet att delge Franciskus sina förhoppningar om ett påvebesök i Kanada, heter det i biskopskonferensens pressmeddelande. I slutet av oktober tillkännagav biskoparna att påven Franciskus skulle ha signalerat en grundläggande ”beredskap” för att resa till Kanada. Fler detaljer om de i december planerade mötena i Rom, som kommer att utformas i ”ständig dialog” med First Nations församling, Métisernas och inuiternas nationella råd, kommer att tillkännages inom kort.

Under 1800- och 1900-talet beräknas mer än 100 000 barn med mödrar från urfolken – ofta med tvång – placerades i kanadensiska barnhem. Flera av de mer än 130 inrättningarna över hela landet drevs av katolska ordensgemenskaper. De skulle på statens uppdrag för in barnen i den ”kristna civilisationen”. Ofta fick barnen inte tala sitt modersmål. Ett okänt antal barn och ungdomar utsattes för fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Många dog av infektionssjukdomar.

Sedan i maj i år har man med hjälp av markradar hittat mer än 1 000 barngravar i jorden på de tidigare internatskolornas fastigheter. Urbefolkningarnas ledare har efter detta krävt att påven Franciskus på kanadensisk mark i den katolska kyrkans namn ska be om förlåtelse för det lidande som kyrkans medverkan i internatsystemet förorsakade urfolkens barn.

Kathpress 2021-11-11

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven kommer i december att ta emot företrädare för Kanadas urfolk för personliga samtal i Vatikanen. I delegationen på mellan 25 och 30 personer kommer det att finnas äldste från First Nations, métiser och inuiter liksom även personer som blivit utsatta för övergrepp i de kanadensiska internatskolorna, meddelar den kanadensiska biskopskonferensen. Även en mindre grupp av kanadensiska biskopar kommer att delta i mötena i Vatikanen den 17–20 december.

”Vägen till helande och försoning är lång, men vi tror att detta kommer att bli en milstolpe i den katolska kyrkans ansträngningar för förnyelse, förbättring och försoning i relationerna till urfolken i hela landet”, sade biskopskonferensens ordförförande, Raymond Poisson, i ett pressmeddelande den 10 november.

De kanadensiska biskoparna står enligt pressmeddelandet för urfolkens resekostnader och ställer även psykosocial vårdpersonal till förfogande. ”Vi hoppas att med denna delegation slå in på ny väg, och i ödmjukhet lyssna och urskilja nästa steg, som kyrkan kan ta för att stödja de överlevande från internatskolorna, deras familjer och deras lokalsamhällen”, sade Poisson.

Urfolkens delegater kommer eventuellt också att få möjlighet att delge Franciskus sina förhoppningar om ett påvebesök i Kanada, heter det i biskopskonferensens pressmeddelande. I slutet av oktober tillkännagav biskoparna att påven Franciskus skulle ha signalerat en grundläggande ”beredskap” för att resa till Kanada. Fler detaljer om de i december planerade mötena i Rom, som kommer att utformas i ”ständig dialog” med First Nations församling, Métisernas och inuiternas nationella råd, kommer att tillkännages inom kort.

Under 1800- och 1900-talet beräknas mer än 100 000 barn med mödrar från urfolken – ofta med tvång – placerades i kanadensiska barnhem. Flera av de mer än 130 inrättningarna över hela landet drevs av katolska ordensgemenskaper. De skulle på statens uppdrag för in barnen i den ”kristna civilisationen”. Ofta fick barnen inte tala sitt modersmål. Ett okänt antal barn och ungdomar utsattes för fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Många dog av infektionssjukdomar.

Sedan i maj i år har man med hjälp av markradar hittat mer än 1 000 barngravar i jorden på de tidigare internatskolornas fastigheter. Urbefolkningarnas ledare har efter detta krävt att påven Franciskus på kanadensisk mark i den katolska kyrkans namn ska be om förlåtelse för det lidande som kyrkans medverkan i internatsystemet förorsakade urfolkens barn.

Kathpress 2021-11-11

Detta är en nyhetstext.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)