En rättighet för dödsdömda att ha själavårdare?

USA:s högsta domstol har beslutat att ta upp frågan om huruvida en dödsdömd fånge har rätt att ha en själavårdare aktivt närvarande under sin sista stund i livet. Enligt den franska tidningen La Croix gäller fallet John H. Ramirez som inväntar sin dödsdom i Texas på grund av ett mord som han begick i samband med ett inbrott 2004.

Det är sedan tidigare tillåtet att ha en själavårdare närvarande vid avrättningen, men han eller hon måste vara tyst och hålla ett visst avstånd från den dödsdömde. Ramirez anhållan gällde möjligheten för en själasörjare att lägga sina händer på hans fötter och be en bön i dödsögonblicket. Delstaten Texas har tidigare avslagit Ramirez begäran med hänvisning till ”säkerhetsskäl”.

Rum där dödlig injektion ges. Foto: Wikipedia.

Den federala fängelsemyndigheten pekar på risken att en närvarande själasörjare skulle kunna störa avrättningen. Regeringens advokater å sin sida ställer sig positiva till att själasörjare ska få be högt vid en avrättning, men har uttryckt sin oro över möjligheten att få vidröra den dödsdömde, då denne till exempel skulle kunna råka komma åt slangarna som injicerar det dödande giftet.

Men enligt vad La Croix rapporterar råder oenighet bland den Högsta domstolens nio domare, bland vilka de konservativa dominerar sedan Donald Trumps mandatperiod. Sonia Sotomayor, som räknas till de progressiva, menade att ”vi bör ha en själasörjare för att leda oss till den andra sidan”. Övriga domare förhåller sig mer skeptiska. Samuel Alito, som hör till de konservativa, framhöll att en dom till Ramirez fördel skulle leda till en aldrig sinande mängd liknande fall som skulle behöva tas upp i Högsta domstolen: ”Vad kommer att ske om nästa fånge hävdar att hans religiösa tro föreskriver att själavårdaren rör vid hans knä, håller hans hand, lägger handen på hans hjärta eller huvudet?”. Alito framhöll vidare att det kommer att vara omöjligt för fångvårdare eller domare att bedömda om sådana önskemål är uppriktiga.

På grund av att Ramirez fall ska prövas har hans dödsdom skjutits upp. Högsta domstolen kommer att avgöra John Ramirez begäran i juni nästa år.

Red. 2021-11-11

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här