Gregor Mendels DNA föremål för studier

Tjeckiska vetenskapsmän har presenterat de första resultaten av DNA-undersökningen av benen tillhöriga augustinermunken och ˮgenetikens fader” Gregor Johann Mendel (1822–1884), som under en följd av år var abbot i Altbrünn. Inför 200-årsminnet av Mendels födelse 20 juli 2022 öppnades i somras ordensmannens grav på Centralkyrkogården i Brno. Vid Centraleuropeiska tekniska institutet (CEITEC) har man genomfört DNA-sekvensering av Mendels skelett, och på så sätt har man först nu entydigt kunna fastställa den gravsattes identitet. Detta möjliggjordes genom att man jämförde med DNA i hårstrån som man hade funnit i en lärobok, som Mendel hade använt, rapporterar tjeckiska massmedier.

Vid den antropologiska undersökningen i ett laboratorium i Masarykuniversitetet i Brno kunde man även med hjälp av delar av klädespersedlar, som fanns i metallkistan, fastställa biometriska data för Mendel. Utifrån dessa var han 167 centimeter lång, och hans hjärna var större än en genomsnittlig hjärna. Utifrån den biometriska undersökningen av skallen vill forskarna utarbeta en så kallad ˮsuperprojektionˮ av ansiktet, som skulle möjliggöra en jämförelse med tillgängliga bilder och fotografier av Mendel. Man är även intresserad av om Mendel led av någon ärftlig sjukdom, vilkas lagar han själv utforskade. Denna forskning kommer dock ännu att dröja, meddelar de vetenskapsmän som deltar i undersökningarna.

Vid studierna av gravfynden, som även består av kors, rester av en rosenkrans och en tidning från oktober 1883, har det deltagit ungefär 20 forskare vid Masarykuniversitetets filosofiska, naturvetenskapliga och medicinska fakulteter. De nyligen gjorda rönen ska presenteras vid en internationell genetikkonferens den 20–22 juli 2022 i Brno. Man har redan värvat tre nobelpristagare, som kommer att hålla föredrag vid konferensen.

Staden Brno har gett tillstånd till att augustinernas gravvalv på den kommunala Centralkyrkogården i Brno öppnades, och på önskemål av augustinerorden kommer man att skänka orden dess mest berömda medlems ben. Huvudstaden i regionen Sydmähren ser mycket fram emot de festligheter som planeras inför nästa år, då 200-dagen av Mendels födelsedag firas. Brno ska presenteras som en vetenskapens plats även för framtiden.

Augustinereremiterna i Brnos gamla stad måste år 1783 lämna Sankt Thomas-klostret, i enlighet med kejsar Josefs reform, och slå sig ned i det övergivna cistercienserklostret i Altbrünn (Stare Brno), som då ännu inte hörde till staden Brno. Än i våra dagar är det enda augustinerklostret i världen som lyder under en abbot.

Mendel, som var son till en österrikisk-schlesisk småbrukare, blev tvingades på grund av fattigdom att avbryta sina studier år 1843 och gick i kloster. Klosterträdgården genomförde Mendel sina berömda korsningsförsök med ärtplantor och upptäckte därigenom de grundläggande ärftlighetslagarna. Från år 1868 var han abbot i Sankt Thomas.

Kathpress 2021-11-10

Detta är en nyhetstext.