Roms stift förbjuder den ”äldre mässan” vid påsk

Roms stift har förbjudet bruket av den så kallade ”äldre mässan” vid påskfirandet. Detta framgår av en skrivelse som har cirkulerat på nätet och som är undertecknad av Angelo de Donatis, den helige faderns generalvikarie för stiftet Rom. I torsdags bekräftade stiftet dokumentets äkthet och förklarade att det innehåller ”vissa nödvändiga preciseringar” vad gäller påvens tidigare skrivelse Traditionis custodes.

Enligt dokumentet kommer firandet av mässan enligt 1962 års mässordning även fortsättningsvis vara i tillåtet i fem av Roms kyrkor. Men triduum – det vill säga tiden från skärtorsdagens kväll till påskdagen – kommer att utgöra ett undantag. Syftet med denna inskränkning är enligt dokumentet att främja kyrkans enhet.

I mitten av juli i år publicerade påven Franciskus, som även är Roms biskop, påbudet Traditionis custodes. Där fastslogs att mässans ”ordinarie form”, så som den växte fram efter Andra Vatikankonciliets liturgireform (1962–1965), är ”den enda uttrycksformen” för den romerska mässan. År 2007 gav Benedictus XVI större möjligheter att fira mässan i sin extraordinarie form, men hädanefter kommer den bara vara tillåten om biskopen ger sin uttryckliga tillåtelse.

Syftet med de nya reglerna är, enligt vad påven själv har sagt, att förhindra att den så kallade äldre mässan används för att splittra kyrkan efter kyrkopolitiska linjer. Den traditionella liturgins försvarade å sin sida har utöver själva dokumentets innehåll även beklagat påvens stränga ton.

Det var för några dagar sedan som ett förtroligt brev från Vatikanen dök upp på olika hemsidor. Brevet som är tre sidor långt och daterat 4 augusti innehöll förklaringar rörande Traditionis custodes och var adresserat till kardinal Vincent Nichols, som är ordförande för Englands och Wales biskopskonferens. I brevet besvarar prefekten för Gudstjänstkongregationen, den engelske ärkebiskopen Arthur Roche, ett antal frågor som hans landsman Nichols har ställt.

Roche betonar att i och med Traditionis custodes ville Franciskus avskaffa alla tidigare undantag och tillstånd för att fira den så kallade äldre mässan. Innan detta träder i full kraft ska man dock under en ”mycket begränsad tid” låta sig ledas av ”pastoral besinning”. Men samtidigt krävs enligt Roche att man håller noggrann uppsikt och även agerar ledsagande.

Kathpress 2021-11-11

Detta är en nyhetstext.