COP26

Filter

Datumintervall
Med tanke på att FN:s pågående klimatmöte COP26 i Glasgow närmar sitt slut har påven enträget uppmanat de skotska katolikerna till en gemensam insats för att skydda klimatet. ”Tiden rinner...
av NAUSIKAA HAUPT I början av november kommer COP26, FN:s klimatkonferens, att hållas i Glasgow i Skottland. Från Heliga stolen kommer statssekreterare Pietro Parolin att delta, i stället för som...