Rafaels gobelänger återvänder till Sixtinska kapellet

Ett konstnärligt mästerstycke skapat av renässansmästaren Rafael visas under veckan den 17–23 februari i Sixtinska kapellet. Rafael föddes 1483 och dog 1520, endast 37 år gammal. Visningen av tio enorma gobelängerna är ett led i att hylla 500-årsdagen av konstnärens död. Gobelängerna visas vanligen bakom glas och som vandringsutställning mellan olika museer, men under veckan visas de i den kontext de var skapade för.

De cirka 30 kvadratmeter stora och 50–60 kilo tunga gobelängerna framställer delar av den helige Petrus den helige Paulus liv och händelser ur Apostlagärningarna och de skapades särskilt för att överensstämma med freskerna högre upp på väggarna som föreställer Mose och Jesu liv och Michelangelos bilder ur skapelseberättelsen. Verken var en beställning av påven Leo X, som ville sätta sin prägel på det redan överdådigt målade Sixtinska kapellet.

Under renässansen var gobelänger en populär konstform och kyrkan ville använda dem för speciella liturgiska ceremonier. Underlagen, kartongerna, för gobelängerna som Rafael målade sändes till berömda gobelängkonstnärer i Bryssel. Av dessa kartonger finns fortfarande sju kvar och ägs av British Royal Collection.

Sju av gobelängerna färdigställdes och sändes till Rom 1519 och de tre återstående kom 1521, strax före påven Leo X:s död och ett år efter Rafaels död.

Under skövlingen av Rom 1527 stals gobelängerna, men redan 1536 kom sju av dem tillbaka till Rom. Några hamnade i händerna på pirater, försvann till Tunisien och Turkiet, återfanns i Venedig men blev återigen stulna under Napoleonkrigen. Påven Pius VII lyckades till slut få dem tillbaka 1808.

Red. 2020-02-19

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här