Renovering av katolsk katedral i Pakistan finansieras av provinsregeringen

Pakistans Sindh-provinsregering har erbjudit mer än 1,5 miljoner US-dollar till renovering av den katolska S:t Patricks-katedralen.

St. Patricks Cathedral, Karachi. Foto: Wikimedia commons.

Grundstenen för katedralen i Karachi, provinsens huvudstad, lades 1845. Katedralen uppfördes av jesuiter. Arkitekten var jesuitpater Karl Wagner och konstruktionen övervakades av två jesuitbröder, George Kluver och Herman Lau. Katedralen i nygotisk stil rymmer 1 500 personer. Den är känd för sitt sten-, glas- och timmerhantverk. Katedralens målade glasfönster tillverkades av Franz Mayer i München, Tyskland.

Domkyrkans rektor, fader Mario Rodrigues träffade provinsen Sindhs delstatsminister, Murad Ali Shah, den 27 juli för att diskutera finansieringsstöd för kyrkobyggnadens restaurering. Murad Ali Shah, en alumn från S:t Patricks skola i Karachi, hyllade den katolska kyrkans goda verk i provinsen, särskilt när det gäller att tillhandahålla utbildnings- och hälsovårdstjänster.

Delstatsminister Shah betonade att sakkunniga från provinsadministrationen inom kulturarv kommer att vara involverade i katedralens restaurering ”till dess ursprungliga härlighet”. Finansieringen tillhandahålls för arbetet som utförs under tre år.

Red. 2019-07-29

Nyheten från UCA News återfinns i sin helhet här