Sunniter tillåts inte flytta till Nineveslätten

Provinsrådet i det irakiska Nineve har förbjudit 450 sunnitiska familjer att flytta till det kristet präglade Nineveområdet. Med sitt beslut i tisdags motsätter sig rådet det flyttillstånd som redan beviljats av centralregeringen i Bagdad.

Nineveslätten.

Rådet meddelar, att man grundar sitt avvisande beslut på att man i möjligaste mån vill bevara stabila demografiska förhållanden i regionen. Nineveområdet som ligger norr och öster om provinshuvudstaden Mosul är en hemvist för assyriskt kristna och andra religiösa minoriteter såsom yazidier och shabaker.

Provinsledningen beslut kan ses som en signal till centralregeringen, att man inte kommer att acceptera ett befolkningspolitiskt inflytande som är till nackdel för den traditionella minoriteten. Som en följd av terrormilisen IS:s offensiv i norra Irak i augusti 2014 blev tiotusentals kristna, yazidier och icke-sunnitiska muslimer tvungna att fly från Nineveområdet.

Kathpress 2018-08-03