Tvärpolitiskt initiativ förenklar avdragsrätten för ideella gåvor i USA

Ett tvärpolitiskt initiativ mellan demokrater och republikaner i USA:s kongress förra veckan vill göra det enklare för amerikaner att få skatteavdrag för gåvor till ideella ändamål, även om de inte i detalj specificerar avdragen.

Den republikanske kongressledamoten Chris Smith som är en av initiativtagarna betonar att insatser från kyrkor och andra religiösa sammanslutningar i många fall är avgörande för de mest utsatta grupperna i samhället, och hans demokratiske kollega Henry Cuellar menar att det därför måste bli enklare att få avdrag för mindre, allmänna gåvor i exempelvis kollekt.

Förslaget som mottagits mycket positivt av många religiösa och andra ideella organisationer gör det framförallt enklare för människor med långa och medelstora inkomster att få utnyttja avdraget för mindre gåvor. Anhängarna till förslaget har påpekat att hittillsvarande nedre gränser liksom kraven på en detaljerad specificering av beloppen gör det svårt för många att ge. Fler små och medelstora gåvor kommer också att skapa en mer stabil grund för inkomsterna för många ideella organisationer, menar anhängarna. Det har ännu inte rapporterats om någon tidsplan för behandlingen av initiativet i kongressen.

Catholic News Agency, 2018-05-15