Tyska biskopar kritiserar förbundsdagens äktenskapsbeslut

Den katolske ärkebiskopen av Berlin, Heiner Koch, beklagade i fredags den tyska förbundsdagens beslut att ändra äktenskapslagstiftningen och tillåta samkönade äktenskap i landet, och sade bland annat att beslutet innebär att de fundamentala kännetecknen på äktenskap överges.

”De tyska grundlagsfäderna gav äktenskapet en priviligierad plats i lagstiftningen eftersom man ville skydda och stärka dem som i egenskap av mor och far vill ge liv till barn. Jag beklagar det faktum att våra lagstiftare nu har övergivit väsentliga aspekter av äktenskapsbegreppet för att göra det tillgängligt för personer av samma kön”, sade ärkebiskopen, som är ordförande i den tyska katolska biskopskonferensens utskott för äktenskap och familj, i ett uttalande med anledning av förbundsdagens omröstning tidigare på fredagen.

Koch beklagade också att beslutet innebär att differentieringen mellan olika typer av samlevnadsformer försvinner till förmån för idén att ändra äktenskapsbegreppet: ”differentiering är inte diskriminering”. När definitionen ändras ”urvattnas det klassiska äktenskapsbegreppet”, sade han vidare och poängterade att den katolska kyrkans förståelse av äktenskapets sakramentala natur inte har ändrats i och med lagändringen. Han uppmanade också katoliker att fortsätta att ”offentligt stå upp för sanningen och godheten i äktenskapets realitet som förening mellan en man och en kvinna”, som en naturrättsligt och därmed förnuftsmässigt grundad sanning, oaktat trosföreställningar.

Omröstningen i den tyska förbundsdagen utföll med 393 röster för lagändringen, 226 emot och fyra som avstod. Den skedde något plötsligt genom att det socialdemokratiska partiet, de gröna och vänsterpartiet i sista stund enades om att föra upp frågan till omröstning på fredagens dagordning för kammarens sammanträde, det sista ordinarie före valet i september.

Förbundskansler Angela Merkel från kristdemokratiska CDU röstade själv emot förändringen och underströk sin övertygelse att äktenskapet också rent juridiskt måste ses som en förening mellan man och kvinna. Emellertid kom hon att bana väg för omröstningen när hon några dagar tidigare hade sagt att ledamöterna av förbundsdagen från hennes parti skulle få rösta fritt efter sin övertygelse i frågor om äktenskap och familj och inte tvingas följa partilinjen. Hela det bayerska kristdemokratiska partiet CSU röstade emot men flera ledamöter av CDU stödde initiativet tillsammans med de partier som förde upp frågan på dagordningen.

Strax före omröstningen uttalade sig också den tyska katolska biskopskonferensens ordförande, kardinal Reinhard Marx av München och Freising, starkt emot initiativet. Kardinal Marx underströk också att äktenskapet som förening mellan man och kvinna inte bara är en kristen uppfattning och att statens uppgift är att skydda äktenskapet i denna form.

Innan beslutet kan bli lag behöver det tyska parlamentets övre kammare, förbundsrådet, också godkänna förslaget. Sedan 2001 har samkönade par kunnat ingå civila partnerskap, en samlevnadsform som inte möjliggjort till exempel adoption av barn. Detta förändras om sådana relationer nu får status som äktenskap.

Catholic News Agency, 2017-06-30