Kardinal Müller slutar på Troskongregationen

I morgon, söndagen den 2 juli, slutar kardinal Gerhard Ludwig Müller sin tid som prefekt för Troskongregationen i Rom. Han efterträds av den spanske jesuitpatern Luis Francisco Ladaria Ferrer (se fotot här bredvid), som sedan 1984 är professor i teologi vid Gregoriana, jesuiternas universitet i Rom. Pater Ladaria Ferrer har hittills varit sekreterare, det vill säga andreman, på Troskongregationen.

Nyheten om att den 69-årige kardinal Müller slutar som prefekt på Troskongregationen kom som en stor överraskning för de flesta när den offentliggjordes av Vatikanens presstjänst i dag vid lunchtid i Rom, trots att den i viss bemärkelse inte var helt oförutsebar. De romerska prefekternas uppdrag är nämligen tidsbegränsade till fem år, och Müllers förordnande som prefekt för Troskongregationen löper ut i morgon, så frågan har varit på tapeten sedan en tid tillbaka. Påven har möjlighet att förlänga sådana uppdrag om han vill, men det förekommer att uppdragen inte förlängs. Müller utsågs till prefekt för Troskongregationen år 2012 av den förre påven Benedictus XVI, och han har alltså nu haft uppdraget som prefekt under en femårsperiod. 2014 utnämnde påven Franciskus honom också till kardinal.

Kardinal Müller kommer ursprungligen från stiftet Mainz i Tyskland och han skrev sin doktorsavhandling hos Karl Lehmann, teologiprofessor vid universitetet i Mainz och senare även han kardinal. Müller blev professor i teologi i München och var därefter biskop i Regensburg, fram till sin utnämning som prefekt för Troskongregationen. Som professor ägnade sig Müller åt systematisk teologi och hans specialområde är latinamerikansk befrielseteologi. Det är allmänt känt att Franciskus och Müller har olika synsätt i vissa frågor, bland annat när det gäller tolkningen av det postsynodala dokumentet Amoris laetitia. I en tv-intervju den 25 maj kritiserade Müller offentligt påven för att han sagt upp tre av Müllers medarbetare vid Troskongregationen.

Müllers efterträdare, den 73-årige jesuitpatern Luis Francisco Ladaria Ferrer, är en internationellt högt ansedd expert på den tidiga kyrkans teologi (patristik), och han utsågs av den förre påven Benedictus XVI till posten som sekreterare för Troskongregationen. Ladaria är sedan 2016 också ordförande för den teologkommission som studerar frågan om kvinnliga diakoner i fornkyrkan, och han betraktas allmänt som en teolog med jämförelsevis traditionella uppfattningar. Syftet med diakonatskommissionen beskrev Ladaria nyligen i en intervju så här: ”Vi studerar frågan sakligt, inte för att komma fram till ett beslut i frågan utan för att klarlägga hur det förhöll sig med detta i den tidiga kyrkan. Vi vill ge påven lite beslutsunderlag, ingenting mer; en saklig reflexion som inte sätter honom under någon press att fatta beslut i frågan inom kort.” I en annan intervju beskriver Ladaria sig själv med följande ord: ”Jag tycker inte om extrema uppfattningar, vare sig överdrivet progressiva eller överdrivet traditionella. Jag tror att man bör följa en väg i mitten.”

Källor: Kathpress, Radio Vaticana och Vatican Insider 2017-07-01

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I morgon, söndagen den 2 juli, slutar kardinal Gerhard Ludwig Müller sin tid som prefekt för Troskongregationen i Rom. Han efterträds av den spanske jesuitpatern Luis Francisco Ladaria Ferrer (se fotot här bredvid), som sedan 1984 är professor i teologi vid Gregoriana, jesuiternas universitet i Rom. Pater Ladaria Ferrer har hittills varit sekreterare, det vill säga andreman, på Troskongregationen.

Nyheten om att den 69-årige kardinal Müller slutar som prefekt på Troskongregationen kom som en stor överraskning för de flesta när den offentliggjordes av Vatikanens presstjänst i dag vid lunchtid i Rom, trots att den i viss bemärkelse inte var helt oförutsebar. De romerska prefekternas uppdrag är nämligen tidsbegränsade till fem år, och Müllers förordnande som prefekt för Troskongregationen löper ut i morgon, så frågan har varit på tapeten sedan en tid tillbaka. Påven har möjlighet att förlänga sådana uppdrag om han vill, men det förekommer att uppdragen inte förlängs. Müller utsågs till prefekt för Troskongregationen år 2012 av den förre påven Benedictus XVI, och han har alltså nu haft uppdraget som prefekt under en femårsperiod. 2014 utnämnde påven Franciskus honom också till kardinal.

Kardinal Müller kommer ursprungligen från stiftet Mainz i Tyskland och han skrev sin doktorsavhandling hos Karl Lehmann, teologiprofessor vid universitetet i Mainz och senare även han kardinal. Müller blev professor i teologi i München och var därefter biskop i Regensburg, fram till sin utnämning som prefekt för Troskongregationen. Som professor ägnade sig Müller åt systematisk teologi och hans specialområde är latinamerikansk befrielseteologi. Det är allmänt känt att Franciskus och Müller har olika synsätt i vissa frågor, bland annat när det gäller tolkningen av det postsynodala dokumentet Amoris laetitia. I en tv-intervju den 25 maj kritiserade Müller offentligt påven för att han sagt upp tre av Müllers medarbetare vid Troskongregationen.

Müllers efterträdare, den 73-årige jesuitpatern Luis Francisco Ladaria Ferrer, är en internationellt högt ansedd expert på den tidiga kyrkans teologi (patristik), och han utsågs av den förre påven Benedictus XVI till posten som sekreterare för Troskongregationen. Ladaria är sedan 2016 också ordförande för den teologkommission som studerar frågan om kvinnliga diakoner i fornkyrkan, och han betraktas allmänt som en teolog med jämförelsevis traditionella uppfattningar. Syftet med diakonatskommissionen beskrev Ladaria nyligen i en intervju så här: ”Vi studerar frågan sakligt, inte för att komma fram till ett beslut i frågan utan för att klarlägga hur det förhöll sig med detta i den tidiga kyrkan. Vi vill ge påven lite beslutsunderlag, ingenting mer; en saklig reflexion som inte sätter honom under någon press att fatta beslut i frågan inom kort.” I en annan intervju beskriver Ladaria sig själv med följande ord: ”Jag tycker inte om extrema uppfattningar, vare sig överdrivet progressiva eller överdrivet traditionella. Jag tror att man bör följa en väg i mitten.”

Källor: Kathpress, Radio Vaticana och Vatican Insider 2017-07-01