kvinnliga diakoner

Filter

Datumintervall
Genom teologiska studier, sociologisk forskning och påvliga kommissioner, har kyrkan sedan årtionden tillbaka tagit ställning till frågan om kvinnliga diakoner. Och nu, tack vare synoden som börjar i oktober, har...
Anne-Marie Pelletier, fransk teolog och mottagare av Ratzingerpriset, har uppmanat till att kvinnor i större utsträckning skall finnas på betydelsefulla poster i den katolska kyrkan. I en intervju med den...
RECENSION av STEN HIDAL Women Deacons? Essays with Answers. Edited by Phyllis Zagano. Liturgical Press, Collegeville, Minnesota. 2016, 252 s. Phyllis Zagano är biträdande professor vid Hofstra University, Hempstead, i...
I morgon, söndagen den 2 juli, slutar kardinal Gerhard Ludwig Müller sin tid som prefekt för Troskongregationen i Rom. Han efterträds av den spanske jesuitpatern Luis Francisco Ladaria Ferrer (se...
Som en uppföljning av det löfte påven Franciskus gav i maj i år har han tillsatt en kommission med uppdrag att studera införandet av kvinnliga diakoner, vilket skulle vara en...
I torsdags väckte påven Franciskus höjda ögonbryn inom och utanför den katolska kyrkan efter att ha förklarat sig öppen för att tillsätta en kommission som studerar frågan om kvinnliga diakoner....
Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch [se foto] och biskopen av Regensburg, Rudolf Voderholzer, har under de senaste dagarna uttalat sig om det kvinnliga diakonatet. Zollitsch har...
Två tyska biskopar, Franz-Josef Overbeck och Franz-Josef Bode, har intagit olika ståndpunkter i frågan om kvinnliga diakoner. Biskop Overbeck från Essen är motståndare och framför historiska skäl medan biskop Bode...
Frågan om kvinnornas ställning i den katolska kyrkan är en ständigt aktuell och omdiskuterad fråga, som berörs i uttalanden av biskopar och lekmannaorganisationer. När exempelvis de tyska katolikernas centralkommitté (ZdK...
En diskussion har blossat upp mellan biskopar och lekfolk angående kvinnliga diakoner. Vid sin ”höstkonferens” som De tyska katolikernas centralkommitté höll i Bonn i fredags, den 18 november, krävde man...