Tagged 'kvinnliga diakoner'

Hur bemöta kvinnor som är kallade till diakon?

Genom teologiska studier, sociologisk forskning och påvliga kommissioner, har kyrkan sedan årtionden tillbaka tagit ställning till frågan om kvinnliga diakoner. Och nu, tack vare synoden som börjar i oktober, har hela kyrkan en möjlighet att engagera sig i ett avgörande…

Kardinalskollegium med kvinnor föreslås

Anne-Marie Pelletier, fransk teolog och mottagare av Ratzingerpriset, har uppmanat till att kvinnor i större utsträckning skall finnas på betydelsefulla poster i den katolska kyrkan. I en intervju med den franska katolska tidningen La Croix väcker hon, enligt uppgifter på…

Kardinal Müller slutar på Troskongregationen

I morgon, söndagen den 2 juli, slutar kardinal Gerhard Ludwig Müller sin tid som prefekt för Troskongregationen i Rom. Han efterträds av den spanske jesuitpatern Luis Francisco Ladaria Ferrer (se fotot här bredvid), som sedan 1984 är professor i teologi…

Vad sade påven egentligen om kvinnliga diakoner?

I torsdags väckte påven Franciskus höjda ögonbryn inom och utanför den katolska kyrkan efter att ha förklarat sig öppen för att tillsätta en kommission som studerar frågan om kvinnliga diakoner. Men en närmare titt på vad påven egentligen sade leder…

Tolkning av uttalanden om kvinnliga diakoner

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch [se foto] och biskopen av Regensburg, Rudolf Voderholzer, har under de senaste dagarna uttalat sig om det kvinnliga diakonatet. Zollitsch har uttalat sig positiv till ett ”specifikt diakonat för kvinnor”, medan…

Tyska katolska biskopar om kvinnliga diakoner

Två tyska biskopar, Franz-Josef Overbeck och Franz-Josef Bode, har intagit olika ståndpunkter i frågan om kvinnliga diakoner. Biskop Overbeck från Essen är motståndare och framför historiska skäl medan biskop Bode från Osnabrück menar att saken måste diskuteras. I den katolska…

Tysk strid om kvinnliga diakoner

En diskussion har blossat upp mellan biskopar och lekfolk angående kvinnliga diakoner. Vid sin ”höstkonferens” som De tyska katolikernas centralkommitté höll i Bonn i fredags, den 18 november, krävde man att diakonämbetet skulle öppnas för kvinnor. Huvudargumentet är att många…