Tyska katolska biskopar om kvinnliga diakoner

Två tyska biskopar, Franz-Josef Overbeck och Franz-Josef Bode, har intagit olika ståndpunkter i frågan om kvinnliga diakoner. Biskop Overbeck från Essen är motståndare och framför historiska skäl medan biskop Bode från Osnabrück menar att saken måste diskuteras.

I den katolska kyrkan finns det egentligen bara ett ämbete i de tre gestalterna diakon – präst – biskop, sade biskop Overbeck vid ett panelsamtal om kvinnans möjliga roller i kyrkan. ”Om man ger kvinnor tillträde till ett ämbete, måste man också ge dem tillträde till de andra.” Men kvinnor är inte avsedda för det. Kyrkan är bunden till att Jesus utsåg män till apostlar, säger biskopen från Essen. I den katolska kyrkan ses biskopen som efterföljare till apostlarna.

Overbeck menar att kraven på jämställdhet och på fler möjligheter för kvinnor att delta i kyrkan går att uppfylla. Men de argument som framförts är inte giltiga för dessa ämbeten. I stället måsta man finna en ny värdighet för kvinnor inom kyrkan. Så finns också i kyrkans förvaltning många yrkesområden, där han gärna ser fler kvinnor. Overbeck avvisar emellertid tanken på kvotering. Man måste i första hand se till de sökandes kompetens. ”Jag kan bara anställa kvinnor om de också söker anställning”, säger biskopen.

Biskop Bode i Osnabrück menar å sin sida att man också måste diskutera så heta ämnen som kvinnliga diakoner, hur kyrkan skall förhålla sig till omgifta par och till partnerskap mellan samkönade. ”Vi måste också komma till sådana frågor”, säger Bode till internetportalen www.katholisch.de

Bode betonar att med hänsyn till bristen på präster och sammanslagningar av församlingar måste kyrkan knyta starkare band till lekmän. ”Kyrkan i framtiden måste bli stark genom allas gemensamma prästerskap.” Den vägen har redan Andra Vatikankonciliet anvisat. Dessutom måste själavården i den moderna världen kunna acceptera förekomsten av olika livsformer och livssituationer, som till exempel ensamföräldrar och frånskilda, för att inte förlora närheten till människorna.

Kathpress 2012-09-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Två tyska biskopar, Franz-Josef Overbeck och Franz-Josef Bode, har intagit olika ståndpunkter i frågan om kvinnliga diakoner. Biskop Overbeck från Essen är motståndare och framför historiska skäl medan biskop Bode från Osnabrück menar att saken måste diskuteras.

I den katolska kyrkan finns det egentligen bara ett ämbete i de tre gestalterna diakon – präst – biskop, sade biskop Overbeck vid ett panelsamtal om kvinnans möjliga roller i kyrkan. ”Om man ger kvinnor tillträde till ett ämbete, måste man också ge dem tillträde till de andra.” Men kvinnor är inte avsedda för det. Kyrkan är bunden till att Jesus utsåg män till apostlar, säger biskopen från Essen. I den katolska kyrkan ses biskopen som efterföljare till apostlarna.

Overbeck menar att kraven på jämställdhet och på fler möjligheter för kvinnor att delta i kyrkan går att uppfylla. Men de argument som framförts är inte giltiga för dessa ämbeten. I stället måsta man finna en ny värdighet för kvinnor inom kyrkan. Så finns också i kyrkans förvaltning många yrkesområden, där han gärna ser fler kvinnor. Overbeck avvisar emellertid tanken på kvotering. Man måste i första hand se till de sökandes kompetens. ”Jag kan bara anställa kvinnor om de också söker anställning”, säger biskopen.

Biskop Bode i Osnabrück menar å sin sida att man också måste diskutera så heta ämnen som kvinnliga diakoner, hur kyrkan skall förhålla sig till omgifta par och till partnerskap mellan samkönade. ”Vi måste också komma till sådana frågor”, säger Bode till internetportalen www.katholisch.de

Bode betonar att med hänsyn till bristen på präster och sammanslagningar av församlingar måste kyrkan knyta starkare band till lekmän. ”Kyrkan i framtiden måste bli stark genom allas gemensamma prästerskap.” Den vägen har redan Andra Vatikankonciliet anvisat. Dessutom måste själavården i den moderna världen kunna acceptera förekomsten av olika livsformer och livssituationer, som till exempel ensamföräldrar och frånskilda, för att inte förlora närheten till människorna.

Kathpress 2012-09-14