Påven tillsätter en kommission för att studera kvinnligt diakonat

Som en uppföljning av det löfte påven Franciskus gav i maj i år har han tillsatt en kommission med uppdrag att studera införandet av kvinnliga diakoner, vilket skulle vara en historisk händelse och ett steg mot att avskaffa den världsvida kyrkans hittillsvarande ordning med uteslutande manliga diakoner och präster. [Se tidigare inlägg på Signums hemsida här och här]

Påven har utnämnt ett lika antal manliga och kvinnliga experter som medlemmar i kommissionen, som skall ledas av ärkebiskop Luis Francisco Ladaria, en jesuit som är andreman i Troskongregationen. I en pressrelease på tisdagen heter det att påven beslutat att tillsätta gruppen ”efter intensiv bön och moget övervägande” och ville att man särskilt skulle studera det kvinnliga diakonatet ”under kyrkans tidigaste historia”. Det formella namnet blir ”Studiekommission rörande ett kvinnligt diakonat”.

bättre syster Mary MI gruppen ingår experter i patristisk teologi, ecklesiologi och spiritualitet. Bland dem finns franciskansystern Mary Melone [bilden], som leder det påvliga universitetet Antonianum i Rom, samt Phyllis Zagano  [till höger nedan], forskare vid Hofstra University i New York, men också kolumnist i National Catholic Reporter.

Phyllis Zagano_0Sex av medlemmarna ingår i fakulteter vid påvliga universitet, fyra är medlemmar i Vatikanens internationella teologiska kommission och en är medlem i den påvliga bibelkommissionen. Sex medlemmar är präster, två är ordenssystrar och fyra kvinnor är lekmän.

Franciskus lovade att tillsätta en kommission i samband med ett möte i Vatikanen i maj, då cirka 900 ledare från hela världens kvinnliga ordensgemenskaper samlats i Rom för ett möte för ”International Union of Superiors General”, UISG. Under en frågestund med påven den 12 maj påpekade kvinnliga deltagare att kvinnor haft tjänst som diakoner i fornkyrkan och ställde frågan: ”Varför inte inrätta en officiell kommission, som kunde få studera frågan?” Påven svarade: ”Jag håller med och kommer att göra ett uttalande om detta.” Senare, under en presskonferens i juni sade påven att han konfererat med kardinal Gerhard Müller, chef för Troskongregationen och syster Carmen Sammut, ordförande i UISG och bett dem göra en lista över personer som skulle kunna tänkas ingå i en sådan grupp.

Franciskus öppenhet inför att studera frågan om att införa ett kvinnligt diakonämbete innebär en historisk brytning för hela den världsvida katolska kyrkan, som ju inte viger kvinnor till klerikala ämbeten. Påven Johannes Paulus II dekreterade i sitt apostoliska brev Ordinatio sacerdotalis att ”kyrkan inte har någon som helst befogenhet” att prästviga kvinnor med hänvisning till Jesus, som enbart utsåg tolv män som sina apostlar. Många kyrkohistoriker har anfört bevis på att kvinnor haft tjänst som vigda diakoner under kyrkans första århundraden. Aposteln Paulus nämner som ett exempel Foibe i Romarbrevet.

I vår tid återinförde Andra Vatikankonciliet vigning av permanenta diakoner, en av flera reformer som var genomgripande, men som enbart var öppen för gifta män äldre än 35. Dessa blir vigda, liksom präster, men har bara befogenhet att utföra vissa liturgiska uppdrag, såsom att leda bönegudstjänster, predika och döpa, samt även fullgöra vissa pastorala administrativa tjänster då det saknas präster.

Det finns skäl att här citera påven i en utförlig artikel i jesuiternas tidskrift America. ”För mig är det är det viktigt att betona att vad kvinnor gör är inte så viktigt som att vad de tänker. Kvinnor tänker annorlunda än män. Man kan inte fatta goda och vettiga beslut utan att lyssna på kvinnorna. Ibland i Buenos Aires, när jag hade möte med mina rådgivare, brukade jag lyssna på vad de hade att säga och kallade sedan in några kvinnor, som såg frågorna i en helt annan belysning. Detta berikade oss och resultatet blev utomordentligt fruktbart. […] Jag brukar säga att kyrkan är en kvinna, kyrkan är ”hon”. Och hon är ingen gammal ungmö. Hon är vigd vid sin make Jesus Kristus. Tänk på det.”

National Catholic Reporter 2016-08-02, samt America 2016-08-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Som en uppföljning av det löfte påven Franciskus gav i maj i år har han tillsatt en kommission med uppdrag att studera införandet av kvinnliga diakoner, vilket skulle vara en historisk händelse och ett steg mot att avskaffa den världsvida kyrkans hittillsvarande ordning med uteslutande manliga diakoner och präster. [Se tidigare inlägg på Signums hemsida här och här]

Påven har utnämnt ett lika antal manliga och kvinnliga experter som medlemmar i kommissionen, som skall ledas av ärkebiskop Luis Francisco Ladaria, en jesuit som är andreman i Troskongregationen. I en pressrelease på tisdagen heter det att påven beslutat att tillsätta gruppen ”efter intensiv bön och moget övervägande” och ville att man särskilt skulle studera det kvinnliga diakonatet ”under kyrkans tidigaste historia”. Det formella namnet blir ”Studiekommission rörande ett kvinnligt diakonat”.

bättre syster Mary MI gruppen ingår experter i patristisk teologi, ecklesiologi och spiritualitet. Bland dem finns franciskansystern Mary Melone [bilden], som leder det påvliga universitetet Antonianum i Rom, samt Phyllis Zagano  [till höger nedan], forskare vid Hofstra University i New York, men också kolumnist i National Catholic Reporter.

Phyllis Zagano_0Sex av medlemmarna ingår i fakulteter vid påvliga universitet, fyra är medlemmar i Vatikanens internationella teologiska kommission och en är medlem i den påvliga bibelkommissionen. Sex medlemmar är präster, två är ordenssystrar och fyra kvinnor är lekmän.

Franciskus lovade att tillsätta en kommission i samband med ett möte i Vatikanen i maj, då cirka 900 ledare från hela världens kvinnliga ordensgemenskaper samlats i Rom för ett möte för ”International Union of Superiors General”, UISG. Under en frågestund med påven den 12 maj påpekade kvinnliga deltagare att kvinnor haft tjänst som diakoner i fornkyrkan och ställde frågan: ”Varför inte inrätta en officiell kommission, som kunde få studera frågan?” Påven svarade: ”Jag håller med och kommer att göra ett uttalande om detta.” Senare, under en presskonferens i juni sade påven att han konfererat med kardinal Gerhard Müller, chef för Troskongregationen och syster Carmen Sammut, ordförande i UISG och bett dem göra en lista över personer som skulle kunna tänkas ingå i en sådan grupp.

Franciskus öppenhet inför att studera frågan om att införa ett kvinnligt diakonämbete innebär en historisk brytning för hela den världsvida katolska kyrkan, som ju inte viger kvinnor till klerikala ämbeten. Påven Johannes Paulus II dekreterade i sitt apostoliska brev Ordinatio sacerdotalis att ”kyrkan inte har någon som helst befogenhet” att prästviga kvinnor med hänvisning till Jesus, som enbart utsåg tolv män som sina apostlar. Många kyrkohistoriker har anfört bevis på att kvinnor haft tjänst som vigda diakoner under kyrkans första århundraden. Aposteln Paulus nämner som ett exempel Foibe i Romarbrevet.

I vår tid återinförde Andra Vatikankonciliet vigning av permanenta diakoner, en av flera reformer som var genomgripande, men som enbart var öppen för gifta män äldre än 35. Dessa blir vigda, liksom präster, men har bara befogenhet att utföra vissa liturgiska uppdrag, såsom att leda bönegudstjänster, predika och döpa, samt även fullgöra vissa pastorala administrativa tjänster då det saknas präster.

Det finns skäl att här citera påven i en utförlig artikel i jesuiternas tidskrift America. ”För mig är det är det viktigt att betona att vad kvinnor gör är inte så viktigt som att vad de tänker. Kvinnor tänker annorlunda än män. Man kan inte fatta goda och vettiga beslut utan att lyssna på kvinnorna. Ibland i Buenos Aires, när jag hade möte med mina rådgivare, brukade jag lyssna på vad de hade att säga och kallade sedan in några kvinnor, som såg frågorna i en helt annan belysning. Detta berikade oss och resultatet blev utomordentligt fruktbart. […] Jag brukar säga att kyrkan är en kvinna, kyrkan är ”hon”. Och hon är ingen gammal ungmö. Hon är vigd vid sin make Jesus Kristus. Tänk på det.”

National Catholic Reporter 2016-08-02, samt America 2016-08-02