Amoris laetitia

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Dikasteriet för lekfolk, familj och liv lanserar ett projekt för att följa dagens familjer och hjälpa dem att handskas med samtidens utmaningar. Projektet med namnet ”Familj Amoris laetitia” innefattar andliga,...
De tyska biskoparna avser med hjälp att en broschyr föreverkliga påven Franciskus uppmuntran att få till stånd bättre äktenskapsförberedelser. I sin apostoliska uppmaning Amoris laetitia (Glädjen att älska) om äktenskap och...
Påven Franciskus uppfattar den väg som argentinska biskopar har pekat ut som en konsekvens av hans läroskrivelse Amoris laetitia, att det i vissa enstaka fall är möjligt att tillåta omgifta...
USA:s katolska biskopskonferens meddelade i slutet av veckan att kapucinbrodern Thomas Weinandy har avgått som rådgivare till biskopskonferensens doktrinära kommitté efter att ha offentliggjort ett brev med stark kritik mot...
I morgon, söndagen den 2 juli, slutar kardinal Gerhard Ludwig Müller sin tid som prefekt för Troskongregationen i Rom. Han efterträds av den spanske jesuitpatern Luis Francisco Ladaria Ferrer (se...
av FREDRIK HEIDING Receptionen av påven Franciskus apostoliska skrivelse Amoris laetitia (Kärlekens glädje) som offentliggjordes i april förra året pågår som bäst. Den är en sammanfattning av och utgör hans...
Kardinal Gerhard Ludwig Müller har kritiserat agerandet från fyra kardinaler, som kräver större klarhet i frågan om hur den katolska kyrkan ska hantera omgifta frånskilda. Alla har rätt att skriva...
Påven Franciskus strävar efter en gemensam ledningsmodell för kyrkan. En mångfald av schatteringar är karakteristiskt för kyrkan; det finns i henne en ”enhet olikheten”, säger Franciskus i en redan en...
Franciskus har öppnat moteld mot dem som motsätter sig hans strävan att göra den katolska kyrkan mera öppen och pastoralt inriktad och har sagt i en intervju att ”de handlar...
Av ANDERS PILTZ – Om konsten att vårda familjen. Så har den kommit, den påvliga sammanfattningen av två års överläggningar i den romerska biskopssynoden om familjen, den apostoliska maningsskriften Amoris lætitia:...
av FREDRIK HEIDING I den mån positiv eller negativ kritik är berättigad ska man från katolskt håll helst med öppet sinne ta del av såväl positiva som negativa beskrivningar av påvens...
Andelen katoliker som går i bikt har ökat ”dramatiskt” i England och Wales under de första månaderna av innevarande Barmhärtighetens jubelår, berättade ärkebiskopen av Westminster och överhuvudet för katolska kyrkan...