Tyska biskopar offentliggör ”Hörnstenar i äktenskapsförberedelserna”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De tyska biskoparna avser med hjälp att en broschyr föreverkliga påven Franciskus uppmuntran att få till stånd bättre äktenskapsförberedelser. I sin apostoliska uppmaning Amoris laetitia (Glädjen att älska) om äktenskap och familj uppmanade han enträget kyrkan att bli bättre på äktenskapsförberedelser och att senare bistå äkta par.

I en i Bonn på måndagen offentliggjord skrivelse framhäver biskoparna äktenskapets särskilda betydelse från kristen utgångspunkt. I dag är det inte längre självklart att ”ingå i en varaktig förbindelse, allraminst en livslång sådan i form av ett kristet äktenskap”, förklarade ordföranden i den tyska biskopskonferensens kommission för äktenskap och familj, ärkebiskop Heiner Koch från Berlin. Mot bakgrunden av detta blir ”en solid äktenskapsförberedelse” desto viktigare. Men ytterligare steg i förverkligandet av Amoris laetitia kommer att följa, enligt Koch.

De nya ”hörnstenarna för äktenskapsföreberedelser” vänder sig till själasörjare och pastorala medarbetare och beskriver ”såväl de teologiska och antropologiska grunderna för det kristna äktenskapet, som några pastorala riktlinjer som man inte kan avvika från i äktenskapsförberedelserna”.

Ordagrant heter det i broschyren: ”Brudpar, som vill gifta sig katolskt, skall vi bemöta välvilligt och vänligt, i en öppen och positivt värderande anda. Fastän det (ännu) inte står klart för paren vad sakramentet betyder och de kanske delvis bara har en ytlig troskunskap, skall vi ta deras ansökan på allvar.”

Även problem och utmaningar måste man öppet tala om, skriver biskoparna vidare. I äktenskapsförberedelserna måste man framhålla ”uppskattningen av sexualiteten”, men även förtydliga att ”ett ansvarsfullt föräldraskap innebär mer än födelsekontroll”.

Man skall också framhålla den inbördes tacksamhet och respekt paret skall visa för den ordning Gud nedlagt i skapelsen: ”Vägen till den naturliga födelsekontrollen och familjeplaneringen tar man upp i sammanhanget. Det handlar mindre om metod än livsinställning.”

Kathpress 2018-05-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De tyska biskoparna avser med hjälp att en broschyr föreverkliga påven Franciskus uppmuntran att få till stånd bättre äktenskapsförberedelser. I sin apostoliska uppmaning Amoris laetitia (Glädjen att älska) om äktenskap och familj uppmanade han enträget kyrkan att bli bättre på äktenskapsförberedelser och att senare bistå äkta par.

I en i Bonn på måndagen offentliggjord skrivelse framhäver biskoparna äktenskapets särskilda betydelse från kristen utgångspunkt. I dag är det inte längre självklart att ”ingå i en varaktig förbindelse, allraminst en livslång sådan i form av ett kristet äktenskap”, förklarade ordföranden i den tyska biskopskonferensens kommission för äktenskap och familj, ärkebiskop Heiner Koch från Berlin. Mot bakgrunden av detta blir ”en solid äktenskapsförberedelse” desto viktigare. Men ytterligare steg i förverkligandet av Amoris laetitia kommer att följa, enligt Koch.

De nya ”hörnstenarna för äktenskapsföreberedelser” vänder sig till själasörjare och pastorala medarbetare och beskriver ”såväl de teologiska och antropologiska grunderna för det kristna äktenskapet, som några pastorala riktlinjer som man inte kan avvika från i äktenskapsförberedelserna”.

Ordagrant heter det i broschyren: ”Brudpar, som vill gifta sig katolskt, skall vi bemöta välvilligt och vänligt, i en öppen och positivt värderande anda. Fastän det (ännu) inte står klart för paren vad sakramentet betyder och de kanske delvis bara har en ytlig troskunskap, skall vi ta deras ansökan på allvar.”

Även problem och utmaningar måste man öppet tala om, skriver biskoparna vidare. I äktenskapsförberedelserna måste man framhålla ”uppskattningen av sexualiteten”, men även förtydliga att ”ett ansvarsfullt föräldraskap innebär mer än födelsekontroll”.

Man skall också framhålla den inbördes tacksamhet och respekt paret skall visa för den ordning Gud nedlagt i skapelsen: ”Vägen till den naturliga födelsekontrollen och familjeplaneringen tar man upp i sammanhanget. Det handlar mindre om metod än livsinställning.”

Kathpress 2018-05-07