äktenskap

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av DAVIDE SALVATORI Denna artikel analyserar statistik om annulleringsprocesser för katolska par som uppfyller vissa krav. Deras äktenskapsband blir därigenom upplöst av kyrkan. Vad visar det ökande antalet annulleringsprocesser? Kastar...
”Regeringarna under de senaste tre decennierna har erbjudit universiteten högre och högre frihetsgrad, men universiteten själva har inte varit benägna att frimodigt ta emot denna frihet utan de försiktiga generalerna...
Den i söndags den 14 oktober helgonförklarade påven Paulus VI avvisade en första version av encyklikan Humanae vitae (från 1968) som enbart fokuserade läran och uppmanade till reservationslös lydnad, för att i...
De tyska biskoparna avser med hjälp att en broschyr föreverkliga påven Franciskus uppmuntran att få till stånd bättre äktenskapsförberedelser. I sin apostoliska uppmaning Amoris laetitia (Glädjen att älska) om äktenskap och...
Det brittiska självstyrande territoriet Bermuda blir världens första geografiska region som återupprättar den traditionella definitionen av äktenskapet, bara sex månader efter att regionens högsta domstol i ett utslag förklarade att...
av FREDRIK HEIDING Receptionen av påven Franciskus apostoliska skrivelse Amoris laetitia (Kärlekens glädje) som offentliggjordes i april förra året pågår som bäst. Den är en sammanfattning av och utgör hans...
Kardinal Gerhard Ludwig Müller har kritiserat agerandet från fyra kardinaler, som kräver större klarhet i frågan om hur den katolska kyrkan ska hantera omgifta frånskilda. Alla har rätt att skriva...
Utan en grundläggande human inställning till flyktingar i en tid präglad av pragmatism och utan en gemensam europeisk solidaritet kommer flyktingströmmarnas utmaningar att bli omöjliga att hantera. Det betonar biskop Czeslaw...
av FREDRIK HEIDING – Dubbeltydig enighet efter tysktalande initiativ. Biskopssynoden om familjen har nu lagt fram sitt slutdokument, vilket fungerar som ett rådgivande underlag för påven Franciskus slutgiltiga ställningstagande i frågor...
av JORGE DE SALAS – Apropå Anders Piltz’ ledare i Signum nr 6/2015. Sedan skilsmässolagar introducerades i västvärlden har skilsmässofrekvensen ökat lavinartat. Det diskuteras om det stora antalet skilsmässor är en...
av ANDERS PILTZ –  Svar till Jorge de Salas. Det är ovärderligt att i vänskaplig anda dryfta frågor utan enkla svar. Leve den dialektiska metoden! Jag tackar Jorge de Salas för...
För att kunna tillhandahålla ett enhetligt andligt och socialt stöd för förlovade par har det katolska ärkestiftet New Orleans i USA genomfört flera förändringar i sin process för äktenskapsförberedelser. ”Att tjäna...