Bermuda återgår till tidigare äktenskapslagstiftning

Det brittiska självstyrande territoriet Bermuda blir världens första geografiska region som återupprättar den traditionella definitionen av äktenskapet, bara sex månader efter att regionens högsta domstol i ett utslag förklarade att samkönade äktenskap ska vara tillåtna enligt den då gällande lagstiftningen.

Ledamöter i den lagstiftande församlingen röstade förra fredagen för en ny lag som uttryckligt fastslår att äktenskapet juridiskt är en förening mellan en man och en kvinna. Men lagen inrättar samtidigt också en särskild juridisk form för samkönade relationer som ”registrerat partnerskap” och ogiltigförklarar inte de samkönade äktenskap som redan har ingåtts under de regler som gällt efter högsta domstolens utlåtande.

Inrikesminister Walter Brown sade med anledning av den nya lagen: ”Vi behöver finna vägar för att garantera större rättigheter för alla medlemmar av samhället. Men status quo fungerar inte. Situationen blev sådan att om vi inte hade agerat så hade det ändå kommit en lag som förbjöd samkönade äktenskap. En majoritet i den lagstiftande församlingen hade varit för en sådan. Men den hade helt uteslutit alla lagreglerade rättigheter för samkönade på. Det hade jag ansett vara fel. Jag backar inte från svåra beslut.”

I en folkomröstning förra året röstade faktiskt Bermudas medborgare nej till samkönade äktenskap. Emellertid menade sedan domstolarna att öns folkbokföringsmyndighet inte skulle kunna neka samkönade pars ansökan att få ingå äktenskap eftersom den traditionella definitionen skulle gå emot en gällande antidiskrimineringslag. Den nu antagna lagen preciserar därför begreppen så att det inte blir upp till domstolarna att tolka dem. Det regerande socialdemokratiska partiet menar att den nya lagstiftningen förenar behovet att erkänna HBTQ-personers behov av juridiskt skydd med viljan att upprätthålla den traditionella definitionen av vad som är ett äktenskap.

Catholic Herald, 2017-12-11