Årets svensk 2017: kardinal Arborelius

Tidskriften Fokus delar varje år ut utmärkelsen Årets svensk, och i år har kardinal Arborelius blivit utsedd. Vid en ceremoni på Cirkus i Stockholm i kväll offentliggjorde chefredaktören Johan Hakelius att utmärkelsen år 2017 går till biskop Anders.

Med stor glädje gratulerar Signum biskop Anders till denna fina utmärkelse!

Så här lyder motiveringen på Fokus hemsida:

Fakta | motivering: Hans eminens Anders kardinal Arborelius

”Redan för 19 år sedan fick årets svensk en roll som ingen svenskfödd haft sedan 1500-talet. I år blev han den förste svensken någonsin att ikläda sig den röda birettan. Årets svensk är redan historisk, men han är också en person som alltsedan sin utnämning 1998 varit närvarande i svensk offentlighet. Att företräda den katolska kyrkan i ett land vars identitet i första hand är sekulär och i andra hand protestantisk, kräver en orädd läggning. Som ledare för Stockholms katolska stift har årets svensk dessutom en central roll i mötet mellan infödda och nyinflyttade svenskar. Årets svensk är Anders Arborelius, biskop och kardinal.”

I nummer 8 av Signum som kommer ut den 19 december (något försenat) publiceras en artikel av biskop Anders om den katolska författaren Regina Derieva (”Regina Derieva – mitt möte med en teo-poet”). Hon föddes i Odessa, växte upp i Kazakstan och upptogs i vuxen ålder i den katolska kyrkans fulla gemenskap. Hon levde i Märsta norr om Stockholm fram till sin död 2013.

I somras, på förmiddagen samma dag som biskop Anders blev utnämnd till kardinal, fick Signum tillfälle att intervjua honom i Rom. Intervjun kan man lyssna till via denna länk här

Till sist kan vi tillägga att det är ett fint sammanträffande att kardinal Arborelius som är karmelitbroder blir utsedd till Årets svensk just i dag. I dag, den 14 december, firas den helige Johannes av Korset (d. 1591), ett av de många helgon som kommit ur Karmelitorden.

Artikel om ”Vår man i Vatikanen” i Fokus här

Red. 2017-12-14

Hemsidan för tidskriften Fokus finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tidskriften Fokus delar varje år ut utmärkelsen Årets svensk, och i år har kardinal Arborelius blivit utsedd. Vid en ceremoni på Cirkus i Stockholm i kväll offentliggjorde chefredaktören Johan Hakelius att utmärkelsen år 2017 går till biskop Anders.

Med stor glädje gratulerar Signum biskop Anders till denna fina utmärkelse!

Så här lyder motiveringen på Fokus hemsida:

Fakta | motivering: Hans eminens Anders kardinal Arborelius

”Redan för 19 år sedan fick årets svensk en roll som ingen svenskfödd haft sedan 1500-talet. I år blev han den förste svensken någonsin att ikläda sig den röda birettan. Årets svensk är redan historisk, men han är också en person som alltsedan sin utnämning 1998 varit närvarande i svensk offentlighet. Att företräda den katolska kyrkan i ett land vars identitet i första hand är sekulär och i andra hand protestantisk, kräver en orädd läggning. Som ledare för Stockholms katolska stift har årets svensk dessutom en central roll i mötet mellan infödda och nyinflyttade svenskar. Årets svensk är Anders Arborelius, biskop och kardinal.”

I nummer 8 av Signum som kommer ut den 19 december (något försenat) publiceras en artikel av biskop Anders om den katolska författaren Regina Derieva (”Regina Derieva – mitt möte med en teo-poet”). Hon föddes i Odessa, växte upp i Kazakstan och upptogs i vuxen ålder i den katolska kyrkans fulla gemenskap. Hon levde i Märsta norr om Stockholm fram till sin död 2013.

I somras, på förmiddagen samma dag som biskop Anders blev utnämnd till kardinal, fick Signum tillfälle att intervjua honom i Rom. Intervjun kan man lyssna till via denna länk här

Till sist kan vi tillägga att det är ett fint sammanträffande att kardinal Arborelius som är karmelitbroder blir utsedd till Årets svensk just i dag. I dag, den 14 december, firas den helige Johannes av Korset (d. 1591), ett av de många helgon som kommit ur Karmelitorden.

Artikel om ”Vår man i Vatikanen” i Fokus här

Red. 2017-12-14

Hemsidan för tidskriften Fokus finns här