Människorättspris till ordenskvinna i Palestina

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En ordenskvinna från Oberösterreich, som leder ett vårdhem i Palestina, har för sitt engagemang fått landet Oberösterreichs människorättspris. Landeshauptmann Thomas Stelzer gav i måndags i Linz utmärkelsen till salvatorianen syster Hildegard Enzenhofer. Utmärkelsen utdelas sedan 1996 alltid omkring den 10 december, dagen då Förenta Nationerna utfärdade förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Enzenhofer fick priset på 8 000 euro tillsammans med författaren Erich Hackl.

Syster Enzenhofer leder sedan 2002 i Qubeibeh nära Jerusalem vårdhemmet Beit Emmaus. Omkring 30 kristna och muslimska kvinnor från Palestina, som till följd av sin ålder eller funktionshinder är hänvisade till hjälp, får här vård och omsorg. Enligt motioveringen från Oberösterreich har ordenskvinnan i denna tid byggt ut sin ordens lilla, enkla ålderdomshem till en husgemenskap, som i dag omfattar sju salvatorianer och en grupp volontärer.

På Enzenhofers initiativ upprättades 2008 i samarbete med Betlehems universitet i Qubeibeh en sjuksköterskeskola med utbildningsplatser för män och kvinnor, som sedan dess utbildar kvalificerad vårdpersonal. Enastående i Palestina är att 93 procent av dem som avlagt examen där har funnit ett arbete.

Människorättspriset utdelades i kommunen Schönegg (församlingen Vorderweissenbach) till den där födda ordenskvinnan som representerade de sju salvatorianerna i Beit Emmaus och alla andra ordenskvinnor, heter det vidare. Husgemenskapen prisades för sin insats till förmån för rätten till ett mäniskovärdigt, utbildning och arbete. Det starka sociala engagemanget i Israel ”gör inte halt inför hudfärg eller härkomst”. Landeshauptmann Stelzer tackade pristagarinnan ”för hennes mod, kraft och uthållighet”.

Den likaså utmärkte författaren Erich Hackl fick priset för ”hans insats att hålla vid liv minnet av en tid, då en regim upphävde de mänskliga rättigheterna och bestämde över liv och död”, förklarade Stelzer. Den 1954 i Steyr födde författaren är en av de mest betydande samtida författarna i Österrike. Han ”klargör och går till rätta med Österrikes förgångna tid”, påminde Landeshauptmann Stelzer om och nämnde hans standardverk och berättelsen Avsked från Sidonien om en romsk flicka. Med enorm detaljtrohet och mycket noggrann forskning konfronterar oss författaren med historiens ”mörka sidor”. Därigenom bidrar han väsentligt till att upprätthålla mänskligheten och rättfärdigheten i ett humanistiskt samhälle.

Världen över har under de förgångna åren medvetandet om vad de mänskliga rättigheterna betyder vuxit, men också antalet av ”spröda demokratier”, fastslog Stelzer. Att hävda mänskliga rättigheter är därför ”en långsiktig uppgift”. ”Varhelst i denna värld en regering tror sig kunna urholka grundläggande rättigheter, måste det få till följd ett beslutsamt svar från de demokratiska staternas gemenskap”, sade Landeshauptmann Stelzer.

Kathpress 2017-12-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En ordenskvinna från Oberösterreich, som leder ett vårdhem i Palestina, har för sitt engagemang fått landet Oberösterreichs människorättspris. Landeshauptmann Thomas Stelzer gav i måndags i Linz utmärkelsen till salvatorianen syster Hildegard Enzenhofer. Utmärkelsen utdelas sedan 1996 alltid omkring den 10 december, dagen då Förenta Nationerna utfärdade förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Enzenhofer fick priset på 8 000 euro tillsammans med författaren Erich Hackl.

Syster Enzenhofer leder sedan 2002 i Qubeibeh nära Jerusalem vårdhemmet Beit Emmaus. Omkring 30 kristna och muslimska kvinnor från Palestina, som till följd av sin ålder eller funktionshinder är hänvisade till hjälp, får här vård och omsorg. Enligt motioveringen från Oberösterreich har ordenskvinnan i denna tid byggt ut sin ordens lilla, enkla ålderdomshem till en husgemenskap, som i dag omfattar sju salvatorianer och en grupp volontärer.

På Enzenhofers initiativ upprättades 2008 i samarbete med Betlehems universitet i Qubeibeh en sjuksköterskeskola med utbildningsplatser för män och kvinnor, som sedan dess utbildar kvalificerad vårdpersonal. Enastående i Palestina är att 93 procent av dem som avlagt examen där har funnit ett arbete.

Människorättspriset utdelades i kommunen Schönegg (församlingen Vorderweissenbach) till den där födda ordenskvinnan som representerade de sju salvatorianerna i Beit Emmaus och alla andra ordenskvinnor, heter det vidare. Husgemenskapen prisades för sin insats till förmån för rätten till ett mäniskovärdigt, utbildning och arbete. Det starka sociala engagemanget i Israel ”gör inte halt inför hudfärg eller härkomst”. Landeshauptmann Stelzer tackade pristagarinnan ”för hennes mod, kraft och uthållighet”.

Den likaså utmärkte författaren Erich Hackl fick priset för ”hans insats att hålla vid liv minnet av en tid, då en regim upphävde de mänskliga rättigheterna och bestämde över liv och död”, förklarade Stelzer. Den 1954 i Steyr födde författaren är en av de mest betydande samtida författarna i Österrike. Han ”klargör och går till rätta med Österrikes förgångna tid”, påminde Landeshauptmann Stelzer om och nämnde hans standardverk och berättelsen Avsked från Sidonien om en romsk flicka. Med enorm detaljtrohet och mycket noggrann forskning konfronterar oss författaren med historiens ”mörka sidor”. Därigenom bidrar han väsentligt till att upprätthålla mänskligheten och rättfärdigheten i ett humanistiskt samhälle.

Världen över har under de förgångna åren medvetandet om vad de mänskliga rättigheterna betyder vuxit, men också antalet av ”spröda demokratier”, fastslog Stelzer. Att hävda mänskliga rättigheter är därför ”en långsiktig uppgift”. ”Varhelst i denna värld en regering tror sig kunna urholka grundläggande rättigheter, måste det få till följd ett beslutsamt svar från de demokratiska staternas gemenskap”, sade Landeshauptmann Stelzer.

Kathpress 2017-12-13