Tagged 'samkönade'

Bermuda återgår till tidigare äktenskapslagstiftning

Det brittiska självstyrande territoriet Bermuda blir världens första geografiska region som återupprättar den traditionella definitionen av äktenskapet, bara sex månader efter att regionens högsta domstol i ett utslag förklarade att samkönade äktenskap ska vara tillåtna enligt den då gällande lagstiftningen….