Franciskus: inget sakramentalt äktenskap för samkönade

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus avvisar kraven på att ge samkönade par tillgång till äktenskapssakramentet. Hans ståndpunkt i denna fråga är ”mycket tydlig”, berättade han i onsdags för de journalister som fanns med under flygresan från Bratislava till Rom. Han betonade att äktenskapet är ett sakrament ”och kyrkan kan inte ändra på sakramenten”.

Men, förklarade Franciskus, likväl står det homosexuella par fritt att ta del av den katolska kyrkans pastorala omsorger och de får under inga omständigheter utsättas för diskriminering. Franciskus hänvisade till och med till de civilrättsliga möjligheter som samkönade par i de flesta länder har tillgång till för att skapa trygghet i sitt gemensamma liv.

Under denna ”flygande presskonferens” kritiserade påven även de diskussioner som förts på vissa håll i USA. Man har diskuterat om det vore möjligt att vägra att dela ut kommunionen till de katoliker som intar en liberal hållning i fråga om abort. ”Kommunionen är ingen utmärkelse för perfekta människor”, sade Franciskus. Det är enligt honom snarare fråga om en ”gåva”.

Under de gångna månaderna har en debatt pågått i USA. Startskottet var de amerikanska biskoparnas plan att publicera ett dokument rörande ”eukaristi-värdighet”. Påven medgav att han visserligen inte kände till alla detaljer, men att inte under några omständigheter ville göra kommunionen till en politisk fråga. Han framhöll att det i slutändan är en fråga om själavård som behöver redas ut av respektive ansvarig präst.

När det gäller abortfrågan som sådan uttalade sig påven entydigt. ”Abort är mord”, sade han – och bekräftade därmed sina tidigare uttalanden. Det är aldrig rätt, fortsatte Franciskus, att döda en annan människa för att lösa ett problem.

Kathpress 2021-09-15

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus avvisar kraven på att ge samkönade par tillgång till äktenskapssakramentet. Hans ståndpunkt i denna fråga är ”mycket tydlig”, berättade han i onsdags för de journalister som fanns med under flygresan från Bratislava till Rom. Han betonade att äktenskapet är ett sakrament ”och kyrkan kan inte ändra på sakramenten”.

Men, förklarade Franciskus, likväl står det homosexuella par fritt att ta del av den katolska kyrkans pastorala omsorger och de får under inga omständigheter utsättas för diskriminering. Franciskus hänvisade till och med till de civilrättsliga möjligheter som samkönade par i de flesta länder har tillgång till för att skapa trygghet i sitt gemensamma liv.

Under denna ”flygande presskonferens” kritiserade påven även de diskussioner som förts på vissa håll i USA. Man har diskuterat om det vore möjligt att vägra att dela ut kommunionen till de katoliker som intar en liberal hållning i fråga om abort. ”Kommunionen är ingen utmärkelse för perfekta människor”, sade Franciskus. Det är enligt honom snarare fråga om en ”gåva”.

Under de gångna månaderna har en debatt pågått i USA. Startskottet var de amerikanska biskoparnas plan att publicera ett dokument rörande ”eukaristi-värdighet”. Påven medgav att han visserligen inte kände till alla detaljer, men att inte under några omständigheter ville göra kommunionen till en politisk fråga. Han framhöll att det i slutändan är en fråga om själavård som behöver redas ut av respektive ansvarig präst.

När det gäller abortfrågan som sådan uttalade sig påven entydigt. ”Abort är mord”, sade han – och bekräftade därmed sina tidigare uttalanden. Det är aldrig rätt, fortsatte Franciskus, att döda en annan människa för att lösa ett problem.

Kathpress 2021-09-15

Detta är en nyhetstext.