Påven godtar inte avskedsansökan från Hamburgs ärkebiskop

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Trots att Hamburgs ärkebiskop, Stefan Heße, försummat sina ämbetsplikter i hanteringen av fall med sexualiserat våld godtar inte påven Franciskus Heßes avskedsansökan. Ett motsvarande uttalande från den apostoliska nuntiaturen i Berlin offentliggjordes av den tyska biskopskonferensen under onsdagen i Bonn. Heße, tidigare personalchef och generalvikarie i ärkestiftet Köln, lade ner sin ämbetsutövning efter presentationen den 18 mars av utlåtandet från en advokatfirma som undersökt övergrepp i Köln, och han erbjöd sig hos påven att avgå. Nu har Vatikanen fattat beslut i frågan, och Heße, som sedan 2015 är ärkebiskop av Hamburg, förblir i tjänst, trots den kritik som riktats mot honom.

Visserligen har det förekommit fel från Heße när gäller hanteringen av övergreppsfallen, heter det i nuntiaturens förklaring. Men dessa ska inte ha begåtts med avsikt att dölja övergreppsfall. ”Grundproblemet, som i det större sammanhanget hade med ärkestiftets förvaltning att göra, i bristande uppmärksamhet på och sensibilitet för dem som drabbats övergrepp.”

Nuntiaturen hänvisade till rapporten från två biskopar, som på påvens uppdrag i juni undersökte ärkestiftet Köln och då också talade med Heße. Påven har vägt samman de båda visitatorernas och de ansvariga romerska myndigheternas utvärderingar och därefter beslutat att inte acceptera Heßes avskedsansökan och att han ska fortsätta sin tjänst som ärkebiskop ”i en försoningens anda”.

Brev till de troende

Heße själv har tackat påven ”för hans tydliga beslut” och för det förtroende som visats honom. Han är medveten om att det inte kommer att bli lätt att återuppta tjänsten, heter det i ett brev till troende. ”Det måste till en nystart.” Nu vill han rådgöra med olika grupper och personer om de konkreta stegen. ”I ett öppet samtal bör vi utbyta besvikelser och tvivel, frågor, men också hopp och förhoppningar om en bra framtid tillsammans.”

”Vid alla dessa samtal, överläggningar och beslut inför framtiden för vårt ärkestift är och förblir bearbetningen av sexualiserat våld måttstocken för vårt agerande och i lika hög grad mina och era ansträngningar för dem som drabbats av sexuellt våld och att allt bättre hantera deras plågsamma erfarenheter”, tillägger Heße.

I ett utlåtande som offentliggjordes i mars från advokatfirman Gercke Wollschläger, som anlitats av ärkestiftet Köln, anklagas Heße för elva tjänstefel i sin hantering av fall av sexualiserat våld. Konkret ska han ha försummat att inleda kyrkliga processer för att utreda anklagelser om övergrepp och för att i flera fall inte ha meddelat åklagarmyndigheten eller Vatikanen.

Efter ett växande offentligt tryck informerade Heße, som även är den tyska biskopskonferensens flyktingansvarige, redan i november förra året Vatikanen om anklagelserna mot honom. Sin avskedsansökan den 18 mars motiverade Heße med att han ville undvika att ärkebiskopens uppdrag och ärkestiftet Hamburg skulle skadas. Samtidigt betonade han att han alltid handlat efter bästa förstånd och förmåga och aldrig varit delaktig i någon mörkläggning. Likväl ska han ha begått misstag.

Händelserna kring bearbetningen av övergreppen i ärkestiftet Köln blev i början av april föremål för en inomkyrklig överprövning. Då förde också de av påvens utsända biskoparna samtal med ärkebiskop Heße.

Kathpress 2021-06-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Trots att Hamburgs ärkebiskop, Stefan Heße, försummat sina ämbetsplikter i hanteringen av fall med sexualiserat våld godtar inte påven Franciskus Heßes avskedsansökan. Ett motsvarande uttalande från den apostoliska nuntiaturen i Berlin offentliggjordes av den tyska biskopskonferensen under onsdagen i Bonn. Heße, tidigare personalchef och generalvikarie i ärkestiftet Köln, lade ner sin ämbetsutövning efter presentationen den 18 mars av utlåtandet från en advokatfirma som undersökt övergrepp i Köln, och han erbjöd sig hos påven att avgå. Nu har Vatikanen fattat beslut i frågan, och Heße, som sedan 2015 är ärkebiskop av Hamburg, förblir i tjänst, trots den kritik som riktats mot honom.

Visserligen har det förekommit fel från Heße när gäller hanteringen av övergreppsfallen, heter det i nuntiaturens förklaring. Men dessa ska inte ha begåtts med avsikt att dölja övergreppsfall. ”Grundproblemet, som i det större sammanhanget hade med ärkestiftets förvaltning att göra, i bristande uppmärksamhet på och sensibilitet för dem som drabbats övergrepp.”

Nuntiaturen hänvisade till rapporten från två biskopar, som på påvens uppdrag i juni undersökte ärkestiftet Köln och då också talade med Heße. Påven har vägt samman de båda visitatorernas och de ansvariga romerska myndigheternas utvärderingar och därefter beslutat att inte acceptera Heßes avskedsansökan och att han ska fortsätta sin tjänst som ärkebiskop ”i en försoningens anda”.

Brev till de troende

Heße själv har tackat påven ”för hans tydliga beslut” och för det förtroende som visats honom. Han är medveten om att det inte kommer att bli lätt att återuppta tjänsten, heter det i ett brev till troende. ”Det måste till en nystart.” Nu vill han rådgöra med olika grupper och personer om de konkreta stegen. ”I ett öppet samtal bör vi utbyta besvikelser och tvivel, frågor, men också hopp och förhoppningar om en bra framtid tillsammans.”

”Vid alla dessa samtal, överläggningar och beslut inför framtiden för vårt ärkestift är och förblir bearbetningen av sexualiserat våld måttstocken för vårt agerande och i lika hög grad mina och era ansträngningar för dem som drabbats av sexuellt våld och att allt bättre hantera deras plågsamma erfarenheter”, tillägger Heße.

I ett utlåtande som offentliggjordes i mars från advokatfirman Gercke Wollschläger, som anlitats av ärkestiftet Köln, anklagas Heße för elva tjänstefel i sin hantering av fall av sexualiserat våld. Konkret ska han ha försummat att inleda kyrkliga processer för att utreda anklagelser om övergrepp och för att i flera fall inte ha meddelat åklagarmyndigheten eller Vatikanen.

Efter ett växande offentligt tryck informerade Heße, som även är den tyska biskopskonferensens flyktingansvarige, redan i november förra året Vatikanen om anklagelserna mot honom. Sin avskedsansökan den 18 mars motiverade Heße med att han ville undvika att ärkebiskopens uppdrag och ärkestiftet Hamburg skulle skadas. Samtidigt betonade han att han alltid handlat efter bästa förstånd och förmåga och aldrig varit delaktig i någon mörkläggning. Likväl ska han ha begått misstag.

Händelserna kring bearbetningen av övergreppen i ärkestiftet Köln blev i början av april föremål för en inomkyrklig överprövning. Då förde också de av påvens utsända biskoparna samtal med ärkebiskop Heße.

Kathpress 2021-06-15

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)