Avspänd påve besökte Bratislava

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En polishelikopter cirklar på måndagförmiddagen över trädgården till presidentpalatset i Bratislava. Efter några minuter ger den sig långsamt av – inget misstänkt var tydligen i sikte. Rotorbladen förebådar det annalkande besöket av en speciell gäst. Påven Franciskus har på sin 34:e utlandsresa begett sig till ˮEuropas hjärtaˮ. Efter ett kort besök i Budapest på söndagen står nu fram till onsdag flera framträdanden i Slovakien på programmet. Ett av dem äger rum i president Zuzana Čaputovás praktfulla tjänstebostad.

Redan en timme innan det är dags har det slovakiska samhällets ˮvem-är-vemˮ samlats i trädgården: ungefär 250 inflytesrika damer och herrar. Militärer med hög rang, konstnärer, diplomater fördelade sig på exakt beräknade rader av vita klappstolar. Bland dem finns olympiasegraren och folkhjälten Matej Toth, som vann guldmedalj i gång i Rio år 2016.

ˮPåvebesöket är en utomordentligt viktig begivenhet för Slovakienˮ, säger den 38-årige katoliken. Pandemin har splittrat befolkningen. Många människor har blivit osäkra och ifrågasätter de gällande coronarestriktionerna. ˮFranciskus kan ena landet igenˮ, anser Toth.

Det är verkligen så att varje yttrande som fälls av påven i Bratislava följs noga. Trots ökande sekulariseringstendenser bekänner sig fortfarande en klar majoritet av slovakierna till den katolska tron. Kyrkans överhuvud utnyttjar sitt tal i barockträdgården till en uppmaning till solidaritet. EU:s konjunkturpaket och det ekonomiska uppsving som man hade hoppats på räckte inte till för en nystart efter pandemin. ˮVår tids prövningˮ kan vi bara klara av genom ˮsyskonskapˮ.  Den kristna blicken ser ˮi den hjälplösa inte en börda eller ett problem utan bröder och systrar, som vi måste ledsaga och skyddaˮ.

Vidare uppmanar den 84-årige påven till större öppenheten inför nyheter. Det gagnar inte att upprepa det som har varit. I stället måste man ˮkavla upp ärmarnaˮ för att gemensamt forma framtiden. Den socialliberala och Europavänliga presidenten Čaputová tar tacksamt emot dessa förslag och uppskattar Franciskus som ˮför närvarande en av mänsklighetens största moraliska och andliga personligheterˮ. Han lyssnade gärna till detta lov. När han på söndagen mötte den högernationella statsledningen i Ungern var atmosfären avsevärt mindre hjärtlig.

Påven påfallande avspänd

Överhuvudtaget förefaller påven i Bratislava vara avspänd och vid påfallande gott lynne. Det märks inga spår av hälsomässiga begränsningar efter tarmoperationen i juli. I sitt anförande inför biskopar, präster och ordensfolk i Sankt Martinskatedralen väljer han – precis som dagen innan i Budapest – dock även kritiska ord. Men denna gång lindar han in dem mycket mera charmerande. När han uppmanar det slovakiska prästerskapet till större kreativitet lockar hans humoristiska formuleringar ofta publiken till skratt.

Lika glatt är det vid ett privat besök i ett diakonalt centrum som leds av moder Teresa-systrar. ˮBetlehemcentrumˮ i höghusområdet Petržalka är en mötesplats för hemlösa, sjuka och funktionsvarierade. När biskopen av Rom färdas i en mörk bil av märket Skoda möts av människomassa som viftar med Vatikanens flagga. Medan den prominente gästen talar med centrets gäster musicerar en barnorkester.

Maning mot antisemitism

En emotionell höjdpunkt blir under sena eftermiddagen en andakt med Bratislavas judiska församling. På platsen för den förstörda synagogan på Fisktorget (Rybné námestie) fördömer påven igen ˮvarje form av antisemitismˮ. Denna gudstjänstlokal från 1800-talet klarade sig under andra världskriget men revs på 1960-talet av den styrande kommunismen. Numera finns det på platsen ett minnesmärke som erinrar om de slovakiska judar som mördades under Förintelsen.

Inför den den svarta marmorvägg som symbolisk speglar konturerna av den tidigare synagogan sa Franciskus att han skämdes över alla ˮmänsklighetens obeskrivliga gärningarˮ. På Fisktorget får det inte finnas ˮnågot utrymme för att glömmaˮ. Bara på så vis är det möjligt att ˮhela såren från det förgångnaˮ.

Red. 2021-09-13

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En polishelikopter cirklar på måndagförmiddagen över trädgården till presidentpalatset i Bratislava. Efter några minuter ger den sig långsamt av – inget misstänkt var tydligen i sikte. Rotorbladen förebådar det annalkande besöket av en speciell gäst. Påven Franciskus har på sin 34:e utlandsresa begett sig till ˮEuropas hjärtaˮ. Efter ett kort besök i Budapest på söndagen står nu fram till onsdag flera framträdanden i Slovakien på programmet. Ett av dem äger rum i president Zuzana Čaputovás praktfulla tjänstebostad.

Redan en timme innan det är dags har det slovakiska samhällets ˮvem-är-vemˮ samlats i trädgården: ungefär 250 inflytesrika damer och herrar. Militärer med hög rang, konstnärer, diplomater fördelade sig på exakt beräknade rader av vita klappstolar. Bland dem finns olympiasegraren och folkhjälten Matej Toth, som vann guldmedalj i gång i Rio år 2016.

ˮPåvebesöket är en utomordentligt viktig begivenhet för Slovakienˮ, säger den 38-årige katoliken. Pandemin har splittrat befolkningen. Många människor har blivit osäkra och ifrågasätter de gällande coronarestriktionerna. ˮFranciskus kan ena landet igenˮ, anser Toth.

Det är verkligen så att varje yttrande som fälls av påven i Bratislava följs noga. Trots ökande sekulariseringstendenser bekänner sig fortfarande en klar majoritet av slovakierna till den katolska tron. Kyrkans överhuvud utnyttjar sitt tal i barockträdgården till en uppmaning till solidaritet. EU:s konjunkturpaket och det ekonomiska uppsving som man hade hoppats på räckte inte till för en nystart efter pandemin. ˮVår tids prövningˮ kan vi bara klara av genom ˮsyskonskapˮ.  Den kristna blicken ser ˮi den hjälplösa inte en börda eller ett problem utan bröder och systrar, som vi måste ledsaga och skyddaˮ.

Vidare uppmanar den 84-årige påven till större öppenheten inför nyheter. Det gagnar inte att upprepa det som har varit. I stället måste man ˮkavla upp ärmarnaˮ för att gemensamt forma framtiden. Den socialliberala och Europavänliga presidenten Čaputová tar tacksamt emot dessa förslag och uppskattar Franciskus som ˮför närvarande en av mänsklighetens största moraliska och andliga personligheterˮ. Han lyssnade gärna till detta lov. När han på söndagen mötte den högernationella statsledningen i Ungern var atmosfären avsevärt mindre hjärtlig.

Påven påfallande avspänd

Överhuvudtaget förefaller påven i Bratislava vara avspänd och vid påfallande gott lynne. Det märks inga spår av hälsomässiga begränsningar efter tarmoperationen i juli. I sitt anförande inför biskopar, präster och ordensfolk i Sankt Martinskatedralen väljer han – precis som dagen innan i Budapest – dock även kritiska ord. Men denna gång lindar han in dem mycket mera charmerande. När han uppmanar det slovakiska prästerskapet till större kreativitet lockar hans humoristiska formuleringar ofta publiken till skratt.

Lika glatt är det vid ett privat besök i ett diakonalt centrum som leds av moder Teresa-systrar. ˮBetlehemcentrumˮ i höghusområdet Petržalka är en mötesplats för hemlösa, sjuka och funktionsvarierade. När biskopen av Rom färdas i en mörk bil av märket Skoda möts av människomassa som viftar med Vatikanens flagga. Medan den prominente gästen talar med centrets gäster musicerar en barnorkester.

Maning mot antisemitism

En emotionell höjdpunkt blir under sena eftermiddagen en andakt med Bratislavas judiska församling. På platsen för den förstörda synagogan på Fisktorget (Rybné námestie) fördömer påven igen ˮvarje form av antisemitismˮ. Denna gudstjänstlokal från 1800-talet klarade sig under andra världskriget men revs på 1960-talet av den styrande kommunismen. Numera finns det på platsen ett minnesmärke som erinrar om de slovakiska judar som mördades under Förintelsen.

Inför den den svarta marmorvägg som symbolisk speglar konturerna av den tidigare synagogan sa Franciskus att han skämdes över alla ˮmänsklighetens obeskrivliga gärningarˮ. På Fisktorget får det inte finnas ˮnågot utrymme för att glömmaˮ. Bara på så vis är det möjligt att ˮhela såren från det förgångnaˮ.

Red. 2021-09-13

Detta är en nyhetstext.