Påven vill främja en frihetens kyrka i Slovakien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under sitt besök i Slovakien har påven uppmanat katolska kyrkan i landet att verka för frihet, vara kreativ och beredd till dialog. I stället för överdriven omsorg om sig själv eller om sitt anseende i samhället är frågan om vad människorna förväntar sig av kyrkan viktigare, sade påven i ett anförande för biskopar, präster och ordensmedlemmar på måndagen i S:t Martins katedral i Bratislava.

När kyrkan ”inte lämnar utrymme för frihetens äventyr i det andliga livet”, varnade påven, ”riskerar den att bli en förstelnad och avstängd plats”. Många, ”framför allt de yngre generationerna, känner sig inte attraherade av ett trosinnehåll som inte tillåter inre frihet och en kyrka i vilken alla tycker likartat och måste lyda blint”, manade påven.

Här erfordras framför allt kreativitet. ”Frågan är om inte den mest angelägna uppgiften för kyrkan gentemot Europas folk är att finna ’ett nytt alfabete’”, sade påven. Detta gjorde slavernas apostlar Kyrillos och Methodios på 800-talet. ”Vi har en rik kristen tradition i bakgrunden” betonade påven, men i mångas liv förblir den idag ”ett minne om det förgångna som ”inte säger något i människor liv och inte längre ger någon orientering”.

I ett lika manande som humoristiskt tal varnade påven: ”När känslan av Gud och glädjen i tron gått förlorade, tjänar det ingenting till att förskansa sig i en defensiv katolicism, fördöma och anklaga världen.” ”Evangeliets kreativitet behövs. Låt oss försöka öppna andra rum, låt oss pröva andra vägar.”

Enligt Franciskus kräver frihet och kreativitet dialogberedskap. Den som liksom kyrkan är rotad i historia och kultur, vet hur man ingår i en dialog. Det gäller såväl inom den katolska kyrkan som i andra trosgemenskaper, liksom även ”de som har svårigheter med sitt religiösa sökande, samt även de icke-troende”.

I början av mötet bad ordföranden i den slovakiska biskopskonferensen, ärkebiskopen av Bratislava Stanislav Zwolensky, att förklara sina mål. ”Vi försöker alltid få veta och förstå vad Petrus säger till oss i dag”, sade Zwolensky, som sade sig vara glad att få tillfälle att få höra påven på nära håll.

Kathpress 2021-09-14

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under sitt besök i Slovakien har påven uppmanat katolska kyrkan i landet att verka för frihet, vara kreativ och beredd till dialog. I stället för överdriven omsorg om sig själv eller om sitt anseende i samhället är frågan om vad människorna förväntar sig av kyrkan viktigare, sade påven i ett anförande för biskopar, präster och ordensmedlemmar på måndagen i S:t Martins katedral i Bratislava.

När kyrkan ”inte lämnar utrymme för frihetens äventyr i det andliga livet”, varnade påven, ”riskerar den att bli en förstelnad och avstängd plats”. Många, ”framför allt de yngre generationerna, känner sig inte attraherade av ett trosinnehåll som inte tillåter inre frihet och en kyrka i vilken alla tycker likartat och måste lyda blint”, manade påven.

Här erfordras framför allt kreativitet. ”Frågan är om inte den mest angelägna uppgiften för kyrkan gentemot Europas folk är att finna ’ett nytt alfabete’”, sade påven. Detta gjorde slavernas apostlar Kyrillos och Methodios på 800-talet. ”Vi har en rik kristen tradition i bakgrunden” betonade påven, men i mångas liv förblir den idag ”ett minne om det förgångna som ”inte säger något i människor liv och inte längre ger någon orientering”.

I ett lika manande som humoristiskt tal varnade påven: ”När känslan av Gud och glädjen i tron gått förlorade, tjänar det ingenting till att förskansa sig i en defensiv katolicism, fördöma och anklaga världen.” ”Evangeliets kreativitet behövs. Låt oss försöka öppna andra rum, låt oss pröva andra vägar.”

Enligt Franciskus kräver frihet och kreativitet dialogberedskap. Den som liksom kyrkan är rotad i historia och kultur, vet hur man ingår i en dialog. Det gäller såväl inom den katolska kyrkan som i andra trosgemenskaper, liksom även ”de som har svårigheter med sitt religiösa sökande, samt även de icke-troende”.

I början av mötet bad ordföranden i den slovakiska biskopskonferensen, ärkebiskopen av Bratislava Stanislav Zwolensky, att förklara sina mål. ”Vi försöker alltid få veta och förstå vad Petrus säger till oss i dag”, sade Zwolensky, som sade sig vara glad att få tillfälle att få höra påven på nära håll.

Kathpress 2021-09-14

Detta är en nyhetstext.