14 september, 2021

Filter

Datumintervall
En polishelikopter cirklar på måndagförmiddagen över trädgården till presidentpalatset i Bratislava. Efter några minuter ger den sig långsamt av – inget misstänkt var tydligen i sikte. Rotorbladen förebådar det annalkande...
Den 16 september 2021 talar kardinal Anders Arborelius vid en internationell zoombaserad konferens vars titel är Interfaith call for Ecocide Law. Konferensen ämnar uppmärksamma hur olika religiösa samfund kan bli...
Under sitt besök i Slovakien har påven uppmanat katolska kyrkan i landet att verka för frihet, vara kreativ och beredd till dialog. I stället för överdriven omsorg om sig själv...
De katolska biskoparna i Ungern hade hoppats på inget mindre än ”en pånyttfödelse för kyrkan” som en följd av påvens besök i Budapest. Men Franciskus budskap i samband med den...