Franciskus strök inte Ungern medhårs

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i Ungern hade hoppats på inget mindre än ”en pånyttfödelse för kyrkan” som en följd av påvens besök i Budapest. Men Franciskus budskap i samband med den eukaristiska världskongressen bestod inte bara av uppmuntrande ord efter pandemins svåra månader. Under sitt sju timmar långa besök i söndags nöjde sig kyrkans överhuvud inte med diplomatiska hövlighetsfloskler. Vid flera av sina framträdanden riktade han – ibland mer, ibland mindre tydlig – kritik mot regeringen, kyrkans ledning och det ungerska samhället i stort.

Långt innan den 84-årige påvens trettiofjärde utlandsresa fanns det tecken som tydde på att det inte skulle bli en enkel visit. Missljuden var omöjliga att undgå och påven själv förstärkte dem. När han besökte Budapest betonande han, på ett för honom ovanligt sätt, att detta ”inte var ett besök i Ungern”. Det var som om han inte ville vara längre än nödvändigt i landet där premiärminister Viktor Orbáns höger-nationalistiska regering styr. Att han sedan så omgående reste vidare till Slovakien, där han kommer att tillbringa flera dagar, bekräftar detta intryck.

Många hade sett fram emot det korta mötet med kalvinisten Orbán och landets katolske president Áder och påven genomförde det med ett iögonenfallande stort säkerhetsavstånd. Mötet pågick ungefär en halvtimme i Budapests konstmuseum och under den tiden satt påven på en enkel trästol. Han flankerades av kardinalsekreteraren Pietro Parolin och Vatikanens utrikesminister ärkebiskop Paul Gallagher. Den ungerska ledningen satt på flera meters avstånd. Den ”hjärtliga atmosfär” som Vatikanen i efterhand talade om för att beskriva scenen lyste med sin frånvaro.

En förklaring torde vara det styrande partiets Fidesz flyktingpolitik, vilken på intet sätt stämmer överens med påvens ”syskonliga” syn på samhället. Invandrare från muslimska länder ska enligt denna politik helst hålla sig borta. Vatikanen å sin sida manar ständigt EU-länderna att ta emot och bidra.

Efter sitt möte med den katolska kyrkans främste representant yttrade Orbán bara en enda mening: ”Jag har bett påve Franciskus att inte låta det kristna Ungern gå under”, skrev han på Facebook. Han skänkte även påven en kopia av ett brev från kung Bela IV som varnar påve Innocentius IV för att tartarerna kommer att invadera. Inte heller det framstod som särskilt hjärtligt.

Det är uppenbart att Orbán tolkar de så ofta åberopade kristna värderingarna på ett annat sätt än biskopen i Rom. Intressant nog har även en stor del av det ungerska prästerskapet slutit upp bakom den uttalat konservativa linjen som regeringspartiet Fidesz driver. Det är framför allt den klassiska familjebilden, vilket partiet propagerar för, som faller i god jord hos de kretsar som står kyrkan nära. Till och med då Orbán utan omsvep har avvisat alla former av muslimsk invandring har detta mötts av gillande. Trots att detta står i bjärt kontrast till den hållning som Rom har gett prov på.

Franciskus tog utan vidare upp problemet när han talade inför de ungerska biskoparna. Öppenhet, dialog och mer mod att våga förändra är det som behövs idag, uppmanade han biskoparna. När det kommer till kulturella, etniska, politiska och religiösa skillnader finns det enligt Franciskus två hållningar: ”Antingen försluter vi oss i en förstelnad strävan att bevara vår så kallade identitet, eller så öppnar vi oss för ett möte med den andre och bidrar gemensamt till drömmen om ett samhälle där vi lever som syskon.”

Och kritiken stannade inte där. I ett samtal med judiska företrädare – vilket också ägde rum i Budapests konstmuseum – manade påven till kamp mot antisemitismen, som ”fortfarande ligger och pyr i Europa”. Han nämnde visserligen inte Ungern uttryckligen i det här sammanhanget, men Orbán-sfärens motståndare anklagar honom ständigt för att gå till val med antisemitiska klichéer; till exempel i fråga om en tveksam kampanj mot den ungersk-amerikanske investeraren och filantropen George Soros.

Strax innan Franciskus flög vidare till Slovakien på söndagsmorgonen hade han ett utmärkt tillfälle att stryka ungrarna medhårs. I strålande väder hade gott och väl 100 000 troende samlats på och omkring Hjältarnas torg, för att under festliga former avsluta den eukaristiska världskongressen. Men även denna gång undgick man inte manande undertoner. Vägen till Gud är inte detsamma som ”visa upp sig och bete sig triumfatoriskt”, sade påven och varnande, vid foten av millenium-monumentet, för ”vårt jags falska gudar”, vilket det är vår uppgift att övervinna med hjälp av Jesus. Resultatet skulle faktiskt kunna bli ”en pånyttfödelse för kyrkan”. Även om Ungers biskopar troligtvis hade föreställt sig detta på ett annat sätt.

Kathpress 2021-09-12

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i Ungern hade hoppats på inget mindre än ”en pånyttfödelse för kyrkan” som en följd av påvens besök i Budapest. Men Franciskus budskap i samband med den eukaristiska världskongressen bestod inte bara av uppmuntrande ord efter pandemins svåra månader. Under sitt sju timmar långa besök i söndags nöjde sig kyrkans överhuvud inte med diplomatiska hövlighetsfloskler. Vid flera av sina framträdanden riktade han – ibland mer, ibland mindre tydlig – kritik mot regeringen, kyrkans ledning och det ungerska samhället i stort.

Långt innan den 84-årige påvens trettiofjärde utlandsresa fanns det tecken som tydde på att det inte skulle bli en enkel visit. Missljuden var omöjliga att undgå och påven själv förstärkte dem. När han besökte Budapest betonande han, på ett för honom ovanligt sätt, att detta ”inte var ett besök i Ungern”. Det var som om han inte ville vara längre än nödvändigt i landet där premiärminister Viktor Orbáns höger-nationalistiska regering styr. Att han sedan så omgående reste vidare till Slovakien, där han kommer att tillbringa flera dagar, bekräftar detta intryck.

Många hade sett fram emot det korta mötet med kalvinisten Orbán och landets katolske president Áder och påven genomförde det med ett iögonenfallande stort säkerhetsavstånd. Mötet pågick ungefär en halvtimme i Budapests konstmuseum och under den tiden satt påven på en enkel trästol. Han flankerades av kardinalsekreteraren Pietro Parolin och Vatikanens utrikesminister ärkebiskop Paul Gallagher. Den ungerska ledningen satt på flera meters avstånd. Den ”hjärtliga atmosfär” som Vatikanen i efterhand talade om för att beskriva scenen lyste med sin frånvaro.

En förklaring torde vara det styrande partiets Fidesz flyktingpolitik, vilken på intet sätt stämmer överens med påvens ”syskonliga” syn på samhället. Invandrare från muslimska länder ska enligt denna politik helst hålla sig borta. Vatikanen å sin sida manar ständigt EU-länderna att ta emot och bidra.

Efter sitt möte med den katolska kyrkans främste representant yttrade Orbán bara en enda mening: ”Jag har bett påve Franciskus att inte låta det kristna Ungern gå under”, skrev han på Facebook. Han skänkte även påven en kopia av ett brev från kung Bela IV som varnar påve Innocentius IV för att tartarerna kommer att invadera. Inte heller det framstod som särskilt hjärtligt.

Det är uppenbart att Orbán tolkar de så ofta åberopade kristna värderingarna på ett annat sätt än biskopen i Rom. Intressant nog har även en stor del av det ungerska prästerskapet slutit upp bakom den uttalat konservativa linjen som regeringspartiet Fidesz driver. Det är framför allt den klassiska familjebilden, vilket partiet propagerar för, som faller i god jord hos de kretsar som står kyrkan nära. Till och med då Orbán utan omsvep har avvisat alla former av muslimsk invandring har detta mötts av gillande. Trots att detta står i bjärt kontrast till den hållning som Rom har gett prov på.

Franciskus tog utan vidare upp problemet när han talade inför de ungerska biskoparna. Öppenhet, dialog och mer mod att våga förändra är det som behövs idag, uppmanade han biskoparna. När det kommer till kulturella, etniska, politiska och religiösa skillnader finns det enligt Franciskus två hållningar: ”Antingen försluter vi oss i en förstelnad strävan att bevara vår så kallade identitet, eller så öppnar vi oss för ett möte med den andre och bidrar gemensamt till drömmen om ett samhälle där vi lever som syskon.”

Och kritiken stannade inte där. I ett samtal med judiska företrädare – vilket också ägde rum i Budapests konstmuseum – manade påven till kamp mot antisemitismen, som ”fortfarande ligger och pyr i Europa”. Han nämnde visserligen inte Ungern uttryckligen i det här sammanhanget, men Orbán-sfärens motståndare anklagar honom ständigt för att gå till val med antisemitiska klichéer; till exempel i fråga om en tveksam kampanj mot den ungersk-amerikanske investeraren och filantropen George Soros.

Strax innan Franciskus flög vidare till Slovakien på söndagsmorgonen hade han ett utmärkt tillfälle att stryka ungrarna medhårs. I strålande väder hade gott och väl 100 000 troende samlats på och omkring Hjältarnas torg, för att under festliga former avsluta den eukaristiska världskongressen. Men även denna gång undgick man inte manande undertoner. Vägen till Gud är inte detsamma som ”visa upp sig och bete sig triumfatoriskt”, sade påven och varnande, vid foten av millenium-monumentet, för ”vårt jags falska gudar”, vilket det är vår uppgift att övervinna med hjälp av Jesus. Resultatet skulle faktiskt kunna bli ”en pånyttfödelse för kyrkan”. Även om Ungers biskopar troligtvis hade föreställt sig detta på ett annat sätt.

Kathpress 2021-09-12

Detta är en nyhetstext.