Påven bemöter fyra kritiska kardinaler

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Franciskus har öppnat moteld mot dem som motsätter sig hans strävan att göra den katolska kyrkan mera öppen och pastoralt inriktad och har sagt i en intervju att ”de handlar falskt i syfte att underblåsa splittring” [intervjun finns på italienska här].

En längre intervju med påven på fredagen i Avvenire, den italienska biskopskonferensens officiella tidning, var en uppföljning av flera dagars nyhetsinslag rörande krav från fyra ”hard-liners” bland kardinalerna, som hyser allvarliga farhågor angående Franciskus synsätt [läs mer här]. De har sagt att han genom att fokusera på att tjäna människorna i deras särskilda omständigheter underminerar kyrkans absoluta lärokrav och att Franciskus måste se till att skingra alla tveksamheter eller emotse allvarliga konsekvenser.

do922-amoris-laetitiaDe fyra kritikerna leds av den i Rom verksamme amerikanske kardinalen Raymond Burke. Denne, som sedan länge stått i motsatsställning till påvens policy, hade skrivit ett privat brev till honom i september. Kardinalerna kräver att påven skall klargöra huruvida det dokument han publicerade i april, Amoris laetitia, kan tolkas så att man skulle kunna tillåta frånskilda och omgifta katoliker att i vissa fall ta emot kommunionen.

I måndags (14 november) lät kardinalerna offentliggöra sitt brev då de hade hört att Franciskus inte skulle komma att tillmötesgå deras krav på svar på fem specifika frågor rörande hans apostoliska skrivelse Amoris laetitia, eller ”Kärlekens glädje”. Kardinalerna sade att han måste besvara deras frågor för att de skulle få klarhet i huruvida dokumentet underminerar kyrkans lära om synd och om äktenskapets oupplöslighet. I en senare intervju på tisdagen i National Catholic Register skruvade Burke upp sina krav ytterligare genom att hävda att om Franciskus inte erbjöd någon förklaring skulle nästa steg för dem bli att ”kräva en formell rättelse av ett allvarligt fel”, en fras somliga anser vara näst intill att anklaga påven för heresi.

I intervjun i Avvenire fokuserade påven huvudsakligen på ekumenik och katolska kyrkans relationer med andra kyrkor. Men påven tog också tillfälle i akt att slå tillbaka mot sina kritiker – som han dock inte nämnde vid namn – ”sådana som ser tron genom glasögon färgade av en viss legalism, som kan vara ideologisk”. ”Somliga människor – då tänker jag på viss respons jag fått rörande Amoris laetitia – fortsätter att missförstå”, sade Franciskus, ”för dem är det antingen svart eller vitt, fastän man under livets gång måste tillämpa urskiljning”.

Tillfrågad av kritiker, som anklagat honom för att ”protestantisera” katolska kyrkan, en anklagelse som ofta framförs av konservativa katoliker i USA, svarade Franciskus: ”Det ligger jag inte sömnlös över. Jag vandrar samma väg som mina föregångare, jag följer konciliet.” Han inskärpte att han följer mönstret från Andra Vatikankonciliet på 1960-talet som länkade in kyrkan på en bana mot inre reformer och större engagemang i världen.

”Vad andras åsikter beträffar måste vi alltid försöka urskilja i vilken anda de framförs. När det inte sker i onda avsikter kan de hjälpa på vägen framåt. Andra gånger kan man genast se att kritikerna plockat en bit här och en bit där för att rättfärdiga en förutfattad mening. De är inte uppriktiga, utan handlar falskt i syfte att åstadkomma splittring. Man ser genast att en viss ’rigorism’ har sin rot i en brist på något, som en önskan att dölja sig inne i en rustning bestående av sitt eget sorgliga missnöje.”

Det påvliga dokumentet Amoris laetitia var Franciskus sätt att sammanfatta två viktiga möten med katolska biskopar 2014 respektive 2015 och orientera kyrkan bort från att fokusera på läromässiga definitioner och upprepandet av regler mot ett sätt att bemöta människor som lever i svåra eller ovanliga omständigheter. Dokumentet har emellertid blivit en stridsäpple mellan ”hard-liners” i det gamla gardet och de som stöder Franciskus.

En av de tre amerikanska prelater påven kommer att upphöja till kardinalsvärdighet, tillsammans med 14 andra, slog tillbaka mot Burkes kampanj med ovanligt skarpa ordvändningar och kallade den ”besvärlig”. Den blivande kardinalen, Joseph Tobin, som skall överta ledningen för ärkestiftet Newark, New Jersey, sade till den brittiska veckotidskriften The Tablet att Amoris laetitia inte kan reduceras till enbart en fråga om ”ja” eller ”nej” i en viss pastoral situation. Han tillade att de fyra kardinalernas utmaning ”i bästa fall kan anses vara naiv”.

David Gibson, National Catholic Reporter, 2016-11-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Franciskus har öppnat moteld mot dem som motsätter sig hans strävan att göra den katolska kyrkan mera öppen och pastoralt inriktad och har sagt i en intervju att ”de handlar falskt i syfte att underblåsa splittring” [intervjun finns på italienska här].

En längre intervju med påven på fredagen i Avvenire, den italienska biskopskonferensens officiella tidning, var en uppföljning av flera dagars nyhetsinslag rörande krav från fyra ”hard-liners” bland kardinalerna, som hyser allvarliga farhågor angående Franciskus synsätt [läs mer här]. De har sagt att han genom att fokusera på att tjäna människorna i deras särskilda omständigheter underminerar kyrkans absoluta lärokrav och att Franciskus måste se till att skingra alla tveksamheter eller emotse allvarliga konsekvenser.

do922-amoris-laetitiaDe fyra kritikerna leds av den i Rom verksamme amerikanske kardinalen Raymond Burke. Denne, som sedan länge stått i motsatsställning till påvens policy, hade skrivit ett privat brev till honom i september. Kardinalerna kräver att påven skall klargöra huruvida det dokument han publicerade i april, Amoris laetitia, kan tolkas så att man skulle kunna tillåta frånskilda och omgifta katoliker att i vissa fall ta emot kommunionen.

I måndags (14 november) lät kardinalerna offentliggöra sitt brev då de hade hört att Franciskus inte skulle komma att tillmötesgå deras krav på svar på fem specifika frågor rörande hans apostoliska skrivelse Amoris laetitia, eller ”Kärlekens glädje”. Kardinalerna sade att han måste besvara deras frågor för att de skulle få klarhet i huruvida dokumentet underminerar kyrkans lära om synd och om äktenskapets oupplöslighet. I en senare intervju på tisdagen i National Catholic Register skruvade Burke upp sina krav ytterligare genom att hävda att om Franciskus inte erbjöd någon förklaring skulle nästa steg för dem bli att ”kräva en formell rättelse av ett allvarligt fel”, en fras somliga anser vara näst intill att anklaga påven för heresi.

I intervjun i Avvenire fokuserade påven huvudsakligen på ekumenik och katolska kyrkans relationer med andra kyrkor. Men påven tog också tillfälle i akt att slå tillbaka mot sina kritiker – som han dock inte nämnde vid namn – ”sådana som ser tron genom glasögon färgade av en viss legalism, som kan vara ideologisk”. ”Somliga människor – då tänker jag på viss respons jag fått rörande Amoris laetitia – fortsätter att missförstå”, sade Franciskus, ”för dem är det antingen svart eller vitt, fastän man under livets gång måste tillämpa urskiljning”.

Tillfrågad av kritiker, som anklagat honom för att ”protestantisera” katolska kyrkan, en anklagelse som ofta framförs av konservativa katoliker i USA, svarade Franciskus: ”Det ligger jag inte sömnlös över. Jag vandrar samma väg som mina föregångare, jag följer konciliet.” Han inskärpte att han följer mönstret från Andra Vatikankonciliet på 1960-talet som länkade in kyrkan på en bana mot inre reformer och större engagemang i världen.

”Vad andras åsikter beträffar måste vi alltid försöka urskilja i vilken anda de framförs. När det inte sker i onda avsikter kan de hjälpa på vägen framåt. Andra gånger kan man genast se att kritikerna plockat en bit här och en bit där för att rättfärdiga en förutfattad mening. De är inte uppriktiga, utan handlar falskt i syfte att åstadkomma splittring. Man ser genast att en viss ’rigorism’ har sin rot i en brist på något, som en önskan att dölja sig inne i en rustning bestående av sitt eget sorgliga missnöje.”

Det påvliga dokumentet Amoris laetitia var Franciskus sätt att sammanfatta två viktiga möten med katolska biskopar 2014 respektive 2015 och orientera kyrkan bort från att fokusera på läromässiga definitioner och upprepandet av regler mot ett sätt att bemöta människor som lever i svåra eller ovanliga omständigheter. Dokumentet har emellertid blivit en stridsäpple mellan ”hard-liners” i det gamla gardet och de som stöder Franciskus.

En av de tre amerikanska prelater påven kommer att upphöja till kardinalsvärdighet, tillsammans med 14 andra, slog tillbaka mot Burkes kampanj med ovanligt skarpa ordvändningar och kallade den ”besvärlig”. Den blivande kardinalen, Joseph Tobin, som skall överta ledningen för ärkestiftet Newark, New Jersey, sade till den brittiska veckotidskriften The Tablet att Amoris laetitia inte kan reduceras till enbart en fråga om ”ja” eller ”nej” i en viss pastoral situation. Han tillade att de fyra kardinalernas utmaning ”i bästa fall kan anses vara naiv”.

David Gibson, National Catholic Reporter, 2016-11-18