Anglikanske ärkebiskopen: ”Dags sluta säga att IS inte har med islam att göra”

justin-wellby”Påståendet att de illdåd som begås av terrorgruppen Islamiska staten (IS) inte har något med islam att göra är direkt skadligt för vår möjlighet att motverka och bekämpa extremism.” Detta sade Justin Welby, ärkebiskop av Canterbury och den anglikanska kyrkans överhuvud, i ett föredrag inför Institut Catholique (Katolska institutet) i Paris i torsdags, i samband med att han förärades ett hedersdoktorat. Hans anförande har refererats i ett stort antal brittiska sekulära tidningar och media under det gångna veckoslutet.

Religiösa ledare måste istället, fortsatte Welby, ”stå upp och ta ansvar” för handlingar begångna av extremister som bekänner sig till deras tro. Om människor inte kan erkänna och försöka förstå terroristers motiv och drivkrafter kommer det aldrig att gå att effektivt bekämpa deras ideologi. Han fällde sin kommentar som ett inlägg i en pågående diskussion i brittiska media (som varit likartad i svenska mediea – övers. anm.) om att sluta använda begreppet ”IS”, eftersom mord och terror går emot islams lära och att användandet av detta namn kan legitimera gruppens egen propaganda. Tvärtemot denna inställning fastslog Welby att det är viktigt att erkänna och förstå extremisternas religiösa drivkraft för att kunna komma till rätta med problemet: ”Om vi behandlar religiöst grundat våld enbart som en fråga om säkerhet eller politik, då kommer det att bli oerhört svårt – förmodligen omöjligt – att besegra det.”

Han sade att de terrorattacker som förra året ägde rum i Paris, där han nu talade, visar på ett skriande behov för hela Europa att faktiskt förstå sig på religion: ”För att förstå måste Europas troende återfå förmågan att dela det religiösa språkbruket med övriga på kontinenten. En teologisk röst måste vara en del av svaret och vi ska inte vara försagda att erbjuda det. Av det här skälet behöver vi sluta tala om att IS inte har något med islam att göra. Eller för den delen, att de kristna milisgrupperna i Centralafrikanska republiken inte har något att göra med kristendomen. Eller att hindunationalistisk förföljelse av kristna i södra Indien inte har något med hinduism att göra. Inte förrän religiösa ledare står upp och tar ansvaret för handlingar som begås i deras religions namn kommer vi aldrig få se någon lösning.”

Justin Welby menade vidare att det nu är dags för Europas länder att återupptäcka och erkänna den egna kulturens ”judisk-kristna rötter” som ett led i arbetet att finna lösningar på den utbredda besvikelsen i samhället, vilken fick brittiska väljare att rösta för Brexit och nu ger ökat stöd för populistiska politiker på många håll. Även om Welby själv röstade för att Storbritannien skulle stanna kvar i EU riktade han i sitt föredrag svidande kritik mot den ”centralisering, korruption och byråkrati” i Bryssel vilken han menade har gett EU-motståndarna enkel ammunition.

Han exemplifierade med hur miljontals människor i Grekland i synnerhet har fått lida för att EU-beslutsfattarna fick Grekland att gå med i euron efter ”falsk reklam”, vilket slutligen fått hela landet att omvandlas till ”det största långivarfängelset i Europas historia”. Europa har, tillade Welby, förlorat sin ursprungliga vision om hur ekonomin ska användas för att förbättra människors liv, till förmån för en inställning som låter ”ekonomiska strukturer förslava människor”.

The Daily Telegraph, 2016-11-18

The Independent, 2016-11-19