Påven vill ha en gemensam kyrkoledning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus strävar efter en gemensam ledningsmodell för kyrkan. En mångfald av schatteringar är karakteristiskt för kyrkan; det finns i henne en ”enhet olikheten”, säger Franciskus i en redan en vecka gammal intervju med den belgiska tidskriften Tertio, som nu även Vatikanen offentliggjort. Påven förespråkar med eftertryck principen om den så kallade synodaliteten. Denna kräver en styrning som inte sker ”uppifrån och ner” utan förmåga ”att lyssna till lokalkyrkorna, att harmoniera med dem och att urskilja”. Kyrkan själv uppstår ”utifrån grunden, utifrån församlingarna, utifrån dopet”.

”Antingen finns det en pyramidformad kyrka, där man gör vad Petrus säger, eller så finns det en synodal kyrka, i vilken Petrus befinner, men som en medföljare som låter henne växa och som lyssnar till henne”, säger Franciskus. Den katolska kyrkan måste ”ta tag i synodaliteten, den är ett inslag som de ortodoxa har bevarat”.

Som ett exempel på denna ledningsprincip hänvisar han till dokumentet Amoris laetitia från april i år. Det orsakade också en kontrovers bland kardinalerna på grund av olika tolkningar när det gäller hanteringen av omgifta frånskilda. Dokumentet är ”resultatet av två synoder, i vilka hela kyrkan har medverkat, och som påven också lagt sig i”. Innehållet i Amoris laetitia godkändes med två tredjedels majoritet. ”Det är en garanti”, säger Franciskus.

Sund laicitet

I intervjun uttalar sig påven dessutom för en ”sund laicitet” inom en stat. Han ser den religionsneutrala staten som ”en god sak” och som ”bättre än en religiös stat, eftersom religiösa stater slutar illa”, betonar Franciskus. Åtskillnaden i det allmänna mellan kyrka och stat är ”sund”.

Däremot vänder han sig mot en strikt laicism, som fördriver allt religiöst till den privata sfären. En sådan ordning stänger dörren mot det transcendensen; öppenhet för evigheten hör dock till den mänskliga naturen. ”Att förvisa varje handling av transcendensen till sakristian, är en sterilitet som inte hör hemma i den mänskliga naturen och som inskränker en viktig del av livet, nämligen öppenheten”, säger påven. Förvisningen av de religiösa från det offentliga rummet är enligt honom en ”omodern uppfattning”.

Kathpress 2016-12-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus strävar efter en gemensam ledningsmodell för kyrkan. En mångfald av schatteringar är karakteristiskt för kyrkan; det finns i henne en ”enhet olikheten”, säger Franciskus i en redan en vecka gammal intervju med den belgiska tidskriften Tertio, som nu även Vatikanen offentliggjort. Påven förespråkar med eftertryck principen om den så kallade synodaliteten. Denna kräver en styrning som inte sker ”uppifrån och ner” utan förmåga ”att lyssna till lokalkyrkorna, att harmoniera med dem och att urskilja”. Kyrkan själv uppstår ”utifrån grunden, utifrån församlingarna, utifrån dopet”.

”Antingen finns det en pyramidformad kyrka, där man gör vad Petrus säger, eller så finns det en synodal kyrka, i vilken Petrus befinner, men som en medföljare som låter henne växa och som lyssnar till henne”, säger Franciskus. Den katolska kyrkan måste ”ta tag i synodaliteten, den är ett inslag som de ortodoxa har bevarat”.

Som ett exempel på denna ledningsprincip hänvisar han till dokumentet Amoris laetitia från april i år. Det orsakade också en kontrovers bland kardinalerna på grund av olika tolkningar när det gäller hanteringen av omgifta frånskilda. Dokumentet är ”resultatet av två synoder, i vilka hela kyrkan har medverkat, och som påven också lagt sig i”. Innehållet i Amoris laetitia godkändes med två tredjedels majoritet. ”Det är en garanti”, säger Franciskus.

Sund laicitet

I intervjun uttalar sig påven dessutom för en ”sund laicitet” inom en stat. Han ser den religionsneutrala staten som ”en god sak” och som ”bättre än en religiös stat, eftersom religiösa stater slutar illa”, betonar Franciskus. Åtskillnaden i det allmänna mellan kyrka och stat är ”sund”.

Däremot vänder han sig mot en strikt laicism, som fördriver allt religiöst till den privata sfären. En sådan ordning stänger dörren mot det transcendensen; öppenhet för evigheten hör dock till den mänskliga naturen. ”Att förvisa varje handling av transcendensen till sakristian, är en sterilitet som inte hör hemma i den mänskliga naturen och som inskränker en viktig del av livet, nämligen öppenheten”, säger påven. Förvisningen av de religiösa från det offentliga rummet är enligt honom en ”omodern uppfattning”.

Kathpress 2016-12-09