Dramatiskt ökad biktfrekvens i England och Wales

Chiesa_dell'Inviolata_-_Riva_del_Garda_-_Confessional_boxAndelen katoliker som går i bikt har ökat ”dramatiskt” i England och Wales under de första månaderna av innevarande Barmhärtighetens jubelår, berättade ärkebiskopen av Westminster och överhuvudet för katolska kyrkan i England och Wales, kardinal Vincent Nichols, vid en presskonferens i London under fredagen. ”Stift för stift, församling för församling”, sade han, har andelen människor som går i bikt ”ökat dramatiskt under de senaste sex månaderna”.

Presskonferensen följde på ett plenarmöte med de katolska biskoparna i England och Wales vid vilket de diskuterade påven Franciskus nya apostoliska uppmaning om familjen, Amoris laetitia, och gjorde ett särskilt uttalande om det. Där noterade biskoparna betoningen av bättre äktenskapsförberedelser för förlovade par: ”Påven Franciskus framhåller utmaningen att utbilda människor för livslång kärlek. Föräldrarna, som de första lärarna till barnen, har ett särskilt ansvar för att ett integrerat moraliskt och andligt liv kan utvecklas.” Uppmaningen betonar, noterade biskoparna vidare, hur samvetet formeras genom att upplysas av kyrkans lära, för att människor ska kunna växa i tro och andligt liv. Detta ställer krav på alla som arbetar pastoralt i kyrkan, inte minst präster och diakoner och deras utbildning.

”I dag är det viktigare än någonsin för själavården att stärka befintliga äktenskap och motverka att de bryts ner”, framhöll biskoparna i sitt uttalande. ”Påven Franciskus uppmanar också alla som finner sig i svåra situationer att tala i förtroende med sina präster för att gemensamt bättre förstå hela den egna situationen inför Gud och upptäcka en väg av personlig utveckling.” Biskoparna betonade vikten av att människor i så kallade irreguljära situationer (det vill säga frånskilda och borgerligt omgifta utan kyrklig annullering av det första äktenskapet – övers. anm.) behöver vägledas för att kunna närma sig den kallelse som blir konsekvensen av evangeliet.

”Den anmärkningsvärda ökningen av deltagande i försoningens sakrament [det vill säga det som består av bikt, avlösning och bot – övers. anm.], vilka på många ställen är en tidig frukt av Barmhärtighetens jubelår, uppmuntrar oss att svara på denna inbjudan.”

Catholic Herald, 2016-04-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Chiesa_dell'Inviolata_-_Riva_del_Garda_-_Confessional_boxAndelen katoliker som går i bikt har ökat ”dramatiskt” i England och Wales under de första månaderna av innevarande Barmhärtighetens jubelår, berättade ärkebiskopen av Westminster och överhuvudet för katolska kyrkan i England och Wales, kardinal Vincent Nichols, vid en presskonferens i London under fredagen. ”Stift för stift, församling för församling”, sade han, har andelen människor som går i bikt ”ökat dramatiskt under de senaste sex månaderna”.

Presskonferensen följde på ett plenarmöte med de katolska biskoparna i England och Wales vid vilket de diskuterade påven Franciskus nya apostoliska uppmaning om familjen, Amoris laetitia, och gjorde ett särskilt uttalande om det. Där noterade biskoparna betoningen av bättre äktenskapsförberedelser för förlovade par: ”Påven Franciskus framhåller utmaningen att utbilda människor för livslång kärlek. Föräldrarna, som de första lärarna till barnen, har ett särskilt ansvar för att ett integrerat moraliskt och andligt liv kan utvecklas.” Uppmaningen betonar, noterade biskoparna vidare, hur samvetet formeras genom att upplysas av kyrkans lära, för att människor ska kunna växa i tro och andligt liv. Detta ställer krav på alla som arbetar pastoralt i kyrkan, inte minst präster och diakoner och deras utbildning.

”I dag är det viktigare än någonsin för själavården att stärka befintliga äktenskap och motverka att de bryts ner”, framhöll biskoparna i sitt uttalande. ”Påven Franciskus uppmanar också alla som finner sig i svåra situationer att tala i förtroende med sina präster för att gemensamt bättre förstå hela den egna situationen inför Gud och upptäcka en väg av personlig utveckling.” Biskoparna betonade vikten av att människor i så kallade irreguljära situationer (det vill säga frånskilda och borgerligt omgifta utan kyrklig annullering av det första äktenskapet – övers. anm.) behöver vägledas för att kunna närma sig den kallelse som blir konsekvensen av evangeliet.

”Den anmärkningsvärda ökningen av deltagande i försoningens sakrament [det vill säga det som består av bikt, avlösning och bot – övers. anm.], vilka på många ställen är en tidig frukt av Barmhärtighetens jubelår, uppmuntrar oss att svara på denna inbjudan.”

Catholic Herald, 2016-04-15