Sveriges förste kardinal i Almedalen

I morgon söndag den 2 juli börjar Almedalsveckan i Visby. För sjätte året i rad arrangerar Newmaninstitutet tillsammans med Signum och Studieförbundet Bilda flera seminarier i Almedalen.

Målsättningen är att skapa en plattform för reflektion över samhällsfrågor med perspektiv som är väsentliga men som inte alltid får stor uppmärksamhet i debatten. Vi kommer här på Signums hemsida att rapportera från seminarierna, det första äger rum på måndag den 3 juli.

I år deltar Sveriges förste kardinal någonsin, Anders Arborelius, i arrangemanget. Han deltar i ett seminarium på onsdag den 5 juli.

Alla nedanstående seminarier äger rum på Newman / Bildascenen i Katolska kyrkans trädgård på S:t Hansgatan 60 i Visby. 

Måndag 3 juli kl. 11.00–12.00
Integration: en fråga om bara jobb eller också värderingar – men i så fall vilka och hur?
Ett samtal om vad vi verkligen menar med integration och värderingar, med bland andra arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Kanadas ambassadör i Sverige Heather Grant (seminariet hålls på engelska). Moderator: Katrine Marçal.

Måndag 3 juli kl. 15.00–15.45:
Kan religion och tro leda till bildningsförakt? 
En religiös tro kan ibland riskera ge känslan av att ha alla svar, med risken att nyfikenheten på det som problematiserar min egen tro minskar. Samtidigt kan religiositet kännetecknas av ett sanningssökande som är en bra förutsättning för bildning. Hur ser samspelet mellan tro och bildning ut?

Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola; Sofia Camnerin, bitr. kyrkoledare, Equmeniakyrkan; Fredrik Heiding, jesuitpater, doktor och lektor i teologi, Newmaninstitutet. Moderator: Anna Lindman, journalist, programledare.

Tisdag 4 juli kl. 11.00–12.00
Politisk korrekthet och populism – den postmoderna konsumtionsdemokratins öde?
Ett samtal i skuggan av Trump och identitetspolitik, med bland andra förre MP-språkröret Birger Schlaug, chefredaktör PJ Anders Linder och statsvetarprofessor Marie Demker. Moderator: Thomas Idergard.

Tisdag 4 juli kl. 15.00–16.00
Sanningsanspråk och pluralism i harmoni – kan katolsk sociallära inspirera demokratin?
Ett samtal om kristen teologi har något att erbjuda demokratins förnyelse och i så fall vad, med svenskkyrkliga teologen Susanne Wigorts Yngvesson och jesuitpater Fredrik Heiding, Charlotta Levay (docent i företagsekonomi) samt jesuitpater Christoph Hermann. Moderator: Katrine Marçal.

Onsdag 5 juli kl. 11.00–12.00
De religiösa samfundens roll i samhället – aktörer eller privata serviceställen?
Ett samtal om vad det staten och sekulära samhället kan förvänta sig och kräva av religiösa samfund men också omvänt och hur ett ökad synlighet för religiös tro och en ny ateism kan samsas, med bland andra då nyutnämnde kardinal Anders Arborelius och skribenterna Lisa Pelling och Maria Ludvigsson. Moderator: Thomas Idergard.

 

Onsdag 5 juli kl. 15.00–15.45
Vad vet medierna om religion?
Med sekulariseringen har kunskap om och förståelse för religion minskat i Sverige. När religionen nu på nytt tar plats i offentligheten, har medierna en viktig roll i hur den skildras och bemöts. Hur är det med journalisternas kunskap om religion och religiositet? Hur kan bildningen överlag ökas?

Medverkande: Anna Lindman, Journalist, programledare, SVT; Per Svensson, journalist, kulturskribent, Sydsvenska Dagbladet; Martin Wicklin, Journalist, programledare, SR; Lisbeth Gustafsson, journalist, författare.
Red. 2017-07-01
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I morgon söndag den 2 juli börjar Almedalsveckan i Visby. För sjätte året i rad arrangerar Newmaninstitutet tillsammans med Signum och Studieförbundet Bilda flera seminarier i Almedalen.

Målsättningen är att skapa en plattform för reflektion över samhällsfrågor med perspektiv som är väsentliga men som inte alltid får stor uppmärksamhet i debatten. Vi kommer här på Signums hemsida att rapportera från seminarierna, det första äger rum på måndag den 3 juli.

I år deltar Sveriges förste kardinal någonsin, Anders Arborelius, i arrangemanget. Han deltar i ett seminarium på onsdag den 5 juli.

Alla nedanstående seminarier äger rum på Newman / Bildascenen i Katolska kyrkans trädgård på S:t Hansgatan 60 i Visby. 

Måndag 3 juli kl. 11.00–12.00
Integration: en fråga om bara jobb eller också värderingar – men i så fall vilka och hur?
Ett samtal om vad vi verkligen menar med integration och värderingar, med bland andra arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Kanadas ambassadör i Sverige Heather Grant (seminariet hålls på engelska). Moderator: Katrine Marçal.

Måndag 3 juli kl. 15.00–15.45:
Kan religion och tro leda till bildningsförakt? 
En religiös tro kan ibland riskera ge känslan av att ha alla svar, med risken att nyfikenheten på det som problematiserar min egen tro minskar. Samtidigt kan religiositet kännetecknas av ett sanningssökande som är en bra förutsättning för bildning. Hur ser samspelet mellan tro och bildning ut?

Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola; Sofia Camnerin, bitr. kyrkoledare, Equmeniakyrkan; Fredrik Heiding, jesuitpater, doktor och lektor i teologi, Newmaninstitutet. Moderator: Anna Lindman, journalist, programledare.

Tisdag 4 juli kl. 11.00–12.00
Politisk korrekthet och populism – den postmoderna konsumtionsdemokratins öde?
Ett samtal i skuggan av Trump och identitetspolitik, med bland andra förre MP-språkröret Birger Schlaug, chefredaktör PJ Anders Linder och statsvetarprofessor Marie Demker. Moderator: Thomas Idergard.

Tisdag 4 juli kl. 15.00–16.00
Sanningsanspråk och pluralism i harmoni – kan katolsk sociallära inspirera demokratin?
Ett samtal om kristen teologi har något att erbjuda demokratins förnyelse och i så fall vad, med svenskkyrkliga teologen Susanne Wigorts Yngvesson och jesuitpater Fredrik Heiding, Charlotta Levay (docent i företagsekonomi) samt jesuitpater Christoph Hermann. Moderator: Katrine Marçal.

Onsdag 5 juli kl. 11.00–12.00
De religiösa samfundens roll i samhället – aktörer eller privata serviceställen?
Ett samtal om vad det staten och sekulära samhället kan förvänta sig och kräva av religiösa samfund men också omvänt och hur ett ökad synlighet för religiös tro och en ny ateism kan samsas, med bland andra då nyutnämnde kardinal Anders Arborelius och skribenterna Lisa Pelling och Maria Ludvigsson. Moderator: Thomas Idergard.

 

Onsdag 5 juli kl. 15.00–15.45
Vad vet medierna om religion?
Med sekulariseringen har kunskap om och förståelse för religion minskat i Sverige. När religionen nu på nytt tar plats i offentligheten, har medierna en viktig roll i hur den skildras och bemöts. Hur är det med journalisternas kunskap om religion och religiositet? Hur kan bildningen överlag ökas?

Medverkande: Anna Lindman, Journalist, programledare, SVT; Per Svensson, journalist, kulturskribent, Sydsvenska Dagbladet; Martin Wicklin, Journalist, programledare, SR; Lisbeth Gustafsson, journalist, författare.
Red. 2017-07-01