Vatikanens ekonomichef åtalas för sexuella övergrepp

I förmiddags i dag, torsdagen den 29 juni, meddelade Vatikanens talesperson, Greg Burke, att Vatikanens ekonomichef åtalas för sexuella övergrepp. Det rör sig om den 76-årige George Pell som är prefekt för Vatikanens nyinrättade sekretariat för ekonomi, motsvarande ett finansministerium. Pell, som kommer från Australien och är kardinal, kommer att åka till Melbourne och den 18 juli inför en domstol svara på anklagelserna. Anklagelserna lär gälla påstådda övergrepp som ska ha begåtts på 1970-talet.

Så snart det blev offentligt att en rättsprocess kommer att inledas mot Pell beslöt påven Fanciskus att Pell omedelbart ska fråntas uppgiften att leda Vatikanens finansministerium och bli tjänstledig ända tills rättsprocessen är avslutad och domen fallit i målet.

Vatikanens talesperson utryckte också att Vatikanen har fullt förtroende för att det australiska rättsystemet kommer att behandla fallet korrekt. Redan i juli förra året förklarade påven Franciskus att han själv kommer att avvakta vad en eventuell kommande rättsprocess mot Pell skulle komma fram till, innan han fattar mera långtgående beslut om Pells framtid.

Red. 2017-06-29